Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

Durant els mesos d’octubre a juliol, la Llosa de Ranes va acollir la quinzena edició del taller d’intervenció municipal: Treballem la Tercera Edat.

El curs va començar el dijous 3 d’octubre i va acabar el dia 12 de març en període presencial, donada la situació excepcional davant la COVID-19; no obstant això, fins al dijous 16 de juliol es va fer un seguiment via telèfon i es va mantenir el contacte amb totes les participants.

Aquest curs va comptar amb un total de 16 dones participants, d’edats compreses entre els 67 i 86 anys. Totes elles van assolir satisfactòriament els objectius del taller:

 • Procurar una millor qualitat de vida per a les persones majors de 65 anys del municipi.
 • Proposar una alternativa d’oci de tercera edat.
 • Estimular adientment tots els processos implicats en el desenvolupament cognitiu.
 • Estimular la motivació.
 • Estimular la comunicació.
 • Estimular l’interés i la curiositat.
 • Guanyar confiança i seguretat en si mateixa.
 • Mantenir un bon contacte amb el que succeeix al seu voltant.
 • Mantenir la relació amb altres persones, fer activitats i evitar l’aïllament a casa.
 • Mantenir una activitat mental diària: pensar, escriure, calcular, comprensió escrita de textos, llibres de lectura, notícies…
 • Participar en activitats culturals, socials i de formació.
 • No perdre l’interés pel que passa al seu voltant: visitar familiars, amigues, amics, llegir la premsa, llegir llibres de lectura, escoltar la ràdio, fer la partideta, anar a la biblioteca municipal i triar un llibre…

Per al curs 2020/2021, donada la situació excepcional davant la COVID-19, les classes presencials es realitzaran de manera individualitzada, revisant i aclarint les diferents activitats que es vagen proposant; mantenint sempre les mesures de protecció i seguretat establertes per les autoritats sanitàries.

Les tècniques contactaran telefònicament amb les participants per anar
concretant l’horari presencial individualitzat. A més, es continuarà realitzant el seguiment telefònic quinzenal o mensual, a fi
de mantenir el contacte, acompanyar-les, orientar-les i donar-les suport
psicològic, així com valorant les possibles necessitats de cadascuna d’elles.

WhatsApp Portal de Xàtiva