EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El Jutjat Contenció Administratiu núm. 5 de València, dona la raó a l’equip de govern, format per Compromís i Canals en Moviment, de l’Ajuntament de Canals, i declara nul de ple dret la moció presentada per l’oposició durant el plenari del 25 de març de 2021. Tal com assenyala la sentència; “resulta clara la il·legalitat de l’acord adoptat i és procedent declarar la nul·litat d’aquest, reconeixent el dret dels recurrents al fet que se’ls restablisquen les retribucions per dedicació exclusiva i parcial acordades mitjançant l’acord plenari del 15 de juliol de 2019”.

S’ha reparat una injustícia que tenia com a únic objectiu tractar de bloquejar l’acció de govern, amb la utilització de mentides i difamacions per part de la dreta i els seus aliats en l’oposició. Una forma electoralista i manipuladora de fer ús de la política impròpia de partits que haurien de vetlar per la transparència, la veritat i els interessos de la ciutadania” ha manifestat l’alcaldessa de Canals, Mai Castells.

En aquest sentit, Castells ha recordat que des de la marxa dels regidors Celia Bononad i Xavi Pérez al grup de no adscrits, l’oposició en bloc ha intentat dificultar la tasca dels regidors i regidores de Canals, presentat mocions il·legals que atemptaven contra els seus drets, i que podien suposar un problema jurídic per a l’Ajuntament, com ha demostrat la sentència.

Tant el PP i PSPV i Celia i Xavi sabien que la moció era il·legal, i així ho ha sentenciat la justícia. La retirada de salaris de persones que treballen de manera legal, clara i transparent ha estat un intent de pervertir la política amb una finalitat únicament partidista i en contra dels interessos de la ciutadania. Però, malgrat els intents de l’oposició per dificultar el nostre treball, des de l’equip de govern hem continuat treballant de valent per les nostres veïnes i veïns” ha manifestat Castells.

Una moció amb informe desfavorable

Tal com ha recordat l’Alcaldessa de Canals, el secretari de l’Ajuntament va emetre un informe desfavorable contra la moció presentada per l’oposició, que es basava en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu 133/2019, de 27 de febrer, i que senyalava que la moció no referia ni motivava els suposats citats pel Consell Jurídic Consultiu per habilitar al ple a la revocació, i dit informe va ser llegit pel mateix en el transcurs del plenari.

Malgrat totes les advertències, l’oposició per complet, regidors no adscrits Celia i Xavi (2), Partit Popular (5) i Partit Socialista (3), va votar la mateixa favorablement, i els regidors de Compromís (5) i Canals en Moviment (2) van votar en contra, a l’estar en un govern en minoria, la moció va ser aprovada. Des d’aquest moment, l’1 d’abril de 2021, l’equip de govern de Canals es quedava sense dedicacions i per tant, quedaven sent regidors sense cotitzar a la Seguretat Social i seguint portant totes les tasques administratives de les regidories acordades l’any 2019.

L’actual equip de govern va tindre clar el seu objectiu, malgrat la moció presentada per desgastar la corporació, paralitzant les seues tasques i dificultant la gestió diària, va seguir treballant dia a dia per portar endavant les seues tasques. Reiteradament els regidors han verbalitzat que no es tractava d’un atacat polític, sinó que corresponia a un atac personal. Moment en el qual l’equip de govern interposava un contenciós administratiu en contra d’aquest acord, per restituir aquesta legalitat. Així, l’advocat de la defensa, al mes de desembre de 2021, va proposar un aplanament, per evitar costos addicionals a l’Ajuntament i, en definitiva, al poble de Canals, veient que no anava a poder guanyar aquest contenciós, i una vegada més l’oposició en bloc va votar en contra del mateix.

Aquesta sentència es basa en l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora del Règim Local, la qual estableix que els membres de les corporacions locals que desenvolupen els seus càrrecs amb dedicació exclusiva rebran retribucions, i a més el jutge «estableix de forma taxativa que si bé el plenari és el competent per a la decisió final, la facultat de proposta és una atribució exclusiva de l’alcaldia». Així mateix, sol·licita que s’acorde la declaració de nul·litat del ple, amb caràcter retroactiu i restablir a l’alcaldessa i als regidors demandants les retribucions per dedicació exclusiva i parcial, acordats mitjançant plenari de 15 de juliol de 2019. A més a més, i és el que volia evitar l’advocat de la defensa amb l’aplanament, condemna a costes a l’Ajuntament de Canals.

L’oposició de Canals vota il·legalment retirar les retribucions a l’equip de govern

WhatsApp Portal de Xàtiva