La incidència per coronavirus a Xàtiva torna a pujar i se situa en 400’26

2271

Solopizza Xàtiva

Dades del dia 7 de decembre

Tal com podem observar a la següent taula, onze municipis de La Costera han registrat nous casos de coronavirus, amb un total de 101 nous casos.

Xàtiva és el municipi que més casos ha registrat – trenta nou -, i la seua incidència acumulada, segons les dades de les PCR dels darrers 14 dies, és de 400’26

Canals, Barxeta i l’Alcúdia de Crespins són els següents municipis que més casos han registrat, amb divuit, catorze i dotze casos respectivament. El segueixen Llocnou amb cinc casos i Vallada amb quatre. Genovés i Llanera de Ranes han registrat tres casos als seus municipis.

La llosa de Ranes, Montesa i Novetlè són els municipis on sols s’ha registrat un cas.

Per altra banda, lamentem informar d’una defunció a Canals.

Municipis Població PCR+ PCR+14 Defuncions
l’Alcúdia de Crespins 5157 137 28 (+12) 2
Barxeta 1601 61 18 (+14) 0
Canals 13587 240 37 (+18) 4 (+1)
Cerdà 331 3 0 0
Estubeny 121 1 0 0
la Font de la Figuera 2038 25 0 0
el Genovés 2842 36 5 (+3) 0
la Granja de la Costera 285 1 0 0
Llanera de Ranes 1055 30 6 (+3) 0
Llocnou d’en Fenollet 916 31 8 (+5) 1
la Llosa de Ranes 3575 102 35 (+1) 1
Moixent 4302 127 12 0
Montesa 1164 16 2 (+1) 0
Novetlè 837 22 5 (+1) 0
Rotglà i Corberà 1138 6 1 0
Torrella 146 0 0 0
Vallada 3039 81 7 (+4) 4
Vallés 157 0 0 0
Xàtiva 29231 675 117 (+39) 13

El present tauler de monitoratge de la situació de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana és fruit de la col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i l’Institut Cartogràfic Valencià per a informar els ciutadans i posar a la seua disposició les dades recopilades diàriament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les dades es representen sobre la cartografia per a visualitzar la seua distribució geogràfica. La descàrrega dels mateixos es pot iniciar des del propi tauler enllaçat amb el repositori d’aquestes dades en el portal de Dades Obertes de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Es considera la ubicació de casos i morts que figura en l’enquesta epidemiològica, que és la que es coneix com a ubicació de risc (municipi i departament), en lloc de la ubicació de residència, ja que es considera que és més apropiat usar aquesta ubicació de risc perquè és la utilitzada en les actuacions tant en vigilància epidemiològica com en control de la infecció

La següent informació i dades es posen a la disposició dels usuaris amb l’objectiu que siguen útils només amb finalitats de comunicació i informació:

  • PCR+: casos de COVID-19 confirmats per prova diagnostica PCR
  • PCR+14: nombre de casos positius dels últims 14 dies
  • Defuncions: nombre total de morts a la localitat

Criteris per a la publicació de les dades

S’ha considerat com a ubicació més fiable per a visualitzar l’impacte del COVID-19 en la Comunitat Valenciana aquella que es coneix com a ubicació de risc, és a dir, la que figura en l’enquesta epidemiològica per a fer un seguiment del virus i les actuacions pertinents en matèria de salut pública. Aquesta informació d’ubicació de risc pot diferir, en comptades ocasions, amb la ubicació de residència dels casos, informació que s’obté a través de les dades que figuren en el SIP i que, en algunes ocasions, no es correspon ni amb el lloc de contagi ni amb la permanència d’aquest cas al llarg de la malaltia.

Així doncs, es considera que és més apropiat usar la ubicació de risc per a guiar millor les actuacions a realitzar, tant en vigilància epidemiològica com en control de la infecció i, per tant, permet oferir a la ciutadania una visió més ajustada de la incidència del virus al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Les dades s’oferiran periòdicament, si bé necessitaran un decalatge d’entre 24 i 48 hores per a ser carregats en la pàgina web amb major fiabilitat. No obstant això, és necessari recalcar que les dades amb gran nivell de desagregació, com succeeix amb els municipis i també amb els departaments, són molt sensibles a qualsevol mínima variació que es pot produir a causa de diverses causes (retards en la notificació, ajustos de resultats de laboratoris, assignació de casos desconeguts o major definició en la informació de les enquestes), per la qual cosa poden produir-se xicotetes variacions que necessiten ser verificades per a traslladar la informació de la forma més veraç possible. D’aquesta manera, l’interval d’actualització permet la reassignació de casos acumulats totals i casos acumulats en els últims 14 dies en el 99,95% dels casos.

Aquestes dades són, com fins ara, visibles gràcies a la col·laboració amb el Institut Cartográfic Valencià, dependent de la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i els fitxers es poden descarregar en la pàgina web de GVA Oberta.

WhatsApp Portal de Xàtiva