Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

Dades del dia 30 de gener (última actualització 27 de gener)

Tal com podem observar a la següent taula, catorze municipis de La Costera han registrat nous casos de coronavirus amb un total de 537 nous casos.

Canals ha registrat 116 nous casos al seu municipi, mentre l’Alcúdia de Crespins ha registrat 30, Vallada 22 i la Llosa de Ranes i Moixent 21. Llanera de Ranes ha registrat 15 nous casos, la Font de la Figuera 12 i el Genovés 11. Rotglà i Corberà ha registrat 8 nous casos i Novetlè i Llocnou d’en Fenollet 6. Barxeta ha registrat 5 i Montesa 2.

Per altra banda, Xàtiva ha registrat 260 nous casos de coronavirus. Per aquest motiu, la seua incidència acumulada, segons les dades de les PCR dels darrers 14 dies, se situa en 3.811,23.

Municipis Població PCR+ PCR+14 Defuncions
l’Alcúdia de Crespins 5157 1.312 210 (+30) 4
Barxeta 1601 364 57 (+5) 3
Canals 13587 3.430 699 (+116) 15 (+1)
Cerdà 331 13 0 0
Estubeny 121 8 2 0
la Font de la Figuera 2038 535 123 (+12) 1
el Genovés 2842 692 125 (+11) 1
la Granja de la Costera 285 28 6 0
Llanera de Ranes 1055 256 47 (+15) 1
Llocnou d’en Fenollet 916 190 35 (+6) 1
La Llosa de Ranes 3575 926 152 (+21) 3
Moixent 4302 1.323 164 (+21) 3
Montesa 1164 318 41 (+4) 2
Novetlè 837 146 31 (+6) 2
Rotglà i Corberà 1138 230 48 (+8) 0
Torrella 146 3 0 0
Vallada 3039 784 107 (+22) 10
Vallés 157 3 1 0
Xàtiva 29231 6.398 1.129 (+260) 41

Les dades de COVID-19 de municipis i Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana s’actualitzen en aquesta web dimarts i divendres, i hi inclouen les dades consolidades fins al dia anterior.

La informació que s’hi visualitza correspon a la publicada en el sistema AVE (Anàlisi de la Vigilància Epidemiològica) de la Comunitat Valenciana. És la mateixa informació que s’envia al Centre Nacional d’Epidemiologia, a través de l’aplicació SIVIES (Sistema per a la Vigilància a Espanya).

En les dades municipals, amb el pas dels dies, es poden produir reajustaments d’assignació de casos entre municipis. Per a més informació, podeu dirigir-vos al Centre de salut pública del vostre Departament de Salut.

El present tauler de monitoratge de la situació de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana és fruit de la col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i l’Institut Cartogràfic Valencià per a informar els ciutadans i posar a la seua disposició les dades recopilades diàriament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les dades es representen sobre la cartografia per a visualitzar la seua distribució geogràfica. La descàrrega dels mateixos es pot iniciar des del propi tauler enllaçat amb el repositori d’aquestes dades en el portal de Dades Obertes de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Es considera la ubicació de casos i morts que figura en l’enquesta epidemiològica, que és la que es coneix com a ubicació de risc (municipi i departament), en lloc de la ubicació de residència, ja que es considera que és més apropiat usar aquesta ubicació de risc perquè és la utilitzada en les actuacions tant en vigilància epidemiològica com en control de la infecció

La següent informació i dades es posen a la disposició dels usuaris amb l’objectiu que siguen útils només amb finalitats de comunicació i informació:

  • PCR+: casos de COVID-19 confirmats per prova diagnostica PCR
  • PCR+14: nombre de casos positius dels últims 14 dies
  • Defuncions: nombre total de morts a la localitat

Criteris per a la publicació de les dades

S’ha considerat com a ubicació més fiable per a visualitzar l’impacte del COVID-19 en la Comunitat Valenciana aquella que es coneix com a ubicació de risc, és a dir, la que figura en l’enquesta epidemiològica per a fer un seguiment del virus i les actuacions pertinents en matèria de salut pública. Aquesta informació d’ubicació de risc pot diferir, en comptades ocasions, amb la ubicació de residència dels casos, informació que s’obté a través de les dades que figuren en el SIP i que, en algunes ocasions, no es correspon ni amb el lloc de contagi ni amb la permanència d’aquest cas al llarg de la malaltia.

Així doncs, es considera que és més apropiat usar la ubicació de risc per a guiar millor les actuacions a realitzar, tant en vigilància epidemiològica com en control de la infecció i, per tant, permet oferir a la ciutadania una visió més ajustada de la incidència del virus al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Les dades s’oferiran periòdicament, si bé necessitaran un decalatge d’entre 24 i 48 hores per a ser carregats en la pàgina web amb major fiabilitat. No obstant això, és necessari recalcar que les dades amb gran nivell de desagregació, com succeeix amb els municipis i també amb els departaments, són molt sensibles a qualsevol mínima variació que es pot produir a causa de diverses causes (retards en la notificació, ajustos de resultats de laboratoris, assignació de casos desconeguts o major definició en la informació de les enquestes), per la qual cosa poden produir-se xicotetes variacions que necessiten ser verificades per a traslladar la informació de la forma més veraç possible. D’aquesta manera, l’interval d’actualització permet la reassignació de casos acumulats totals i casos acumulats en els últims 14 dies en el 99,95% dels casos.

Aquestes dades són, com fins ara, visibles gràcies a la col·laboració amb el Institut Cartográfic Valencià, dependent de la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i els fitxers es poden descarregar en la pàgina web de GVA Oberta.

WhatsApp Portal de Xàtiva