Solopizza Xàtiva

Les ajudes, emmarcades dins del Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021, estan cofinançades pel Ministeri i la Generalitat i estan agrupades en dos programes. Es contempla una inversió 20 milions d’euros (14.089.000 euros els aporta el Ministeri i la Generalitat 5.911.000 euros), dels quals 13.450.000 euros es destinaran al programa d’ajudes al lloguer i 6.550.000 euros es destinaran al programa específic d’ajudes al lloguer per als joves.

Per a la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, es tracta de “unes ajudes necessàries que cada vegada beneficien a més gent que té dificultats per a pagar el lloguer i es prioritza a col·lectius com les persones majors de 65 anys o els joves de menys de 35 anys, així com a les dones víctimes de violència de gènere”, entre altres sectors.

A més, ha afegit que, en les últimes convocatòries, el nombre de beneficiaris ha anat augmentant i en 2018 es va aconseguir “una xifra històrica amb prop de 13.700 beneficiaris enfront dels 2.400 que es van beneficiar en 2015 amb les ajudes de l’anterior govern; és a dir aquesta xifra s’ha multiplicat per sis”.

”Hem recuperat la confiança de la ciutadania perquè ara les ajudes es convoquen, es resolen i es paguen”, ha indicat. En aquesta legislatura, la Generalitat ha gestionat més de 45,7 milions d’euros per a les ajudes al lloguer.

El termini finalitza el 8 de març

En tots dos casos, el termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà demà, dia 13 de febrer i finalitzarà el 8 de març, inclusivament. Els tràmits que hagen d’emplenar-se es publicaran en la web de la Conselleria. La sol·licitud es podrà presentar telemàticament si es disposa de signatura digital i, en cas contrari, s’haurà d’emplenar electrònicament el formulari que haurà de ser imprés, signat i presentat en el registre d’entrada per a la seua validesa.

Pel seu costat, els ajuntaments o mancomunitats podran presentar sol·licituds telemáticametne mitjançant certificat digital en nom de les persones o unitats de convivència interessades. L’administració tindrà un termini de fins a sis mesos per a resoldre i publicar la resolució de les subvencions que publicarà en el portal consultar ací.
Ajudes al lloguer

El programa d’ajudes al lloguer d’habitatges va dirigit a persones titulars d’un contracte d’arrendament i que l’habitatge siga la residència habitual i permanent, a més els ingressos han de ser inferiors a tres, quatre i cinc vegades el IPREM depenent dels casos.
A més, en aquesta ajudes tenen prioritat els afectats per desnonaments, dació en pagament o execució hipotecària en els últims deu anys; famílies monoparentals o nombroses, dones víctimes de violència de gènere, mates de terrorisme, persones amb diversitat funcional, persones amb trastorn mental sever, joves extutelats i unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques.

D’igual manera, “tenen preferència les dones en situació de necessitat o en risc d’exclusió, especialment quan tinguen fills o filles menors exclusivament al seu càrrec, així com les unitats de convivència en les quals totes les persones es troben en situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions corresponents”, ha indicat Salvador.

Aquestes ajudes aconsegueixen fins a un 40% de l’arrendament, amb un màxim de 2.880 euros anuals i pot ser de fins al 50% del lloguer si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys.

Ajudes a joves

D’altra banda, la resolució que publica el DOGV contempla ajudes específiques per a joves que en el moment de sol·licitar-la siguen menors de 35 anys o es tracte d’una unitat de convivència en la qual tots els membres siguen menors de 35 anys i no rebre una altra ajuda per a atendre el pagament del lloguer.

Quan el beneficiari d’aquestes ajudes canvie de domicili a un altre situat en la Comunitat haurà de comunicar-ho a la Conselleria per a no perdre el dret. Aquesta línia contempla un percentatge d’ajuda fins al 50% de la renda.

WhatsApp Portal de Xàtiva