La Fundació Caixa Ontinyent estrena web

24

Solopizza Xàtiva

La Fundació Caixa Ontinyent ha posat en funcionament la seua nova web, un espai on es podrà conéixer el seu funcionament, l’activitat que impulsa i establir contacte amb la mateixa. I a la qual es podrà accedir en la pàgina: www.fundaciocaixaontinyent.es.

Nascuda en 2018, la Fundació és una entitat creada per l’entitat per a canalitzar una part de la seua Obra Social, destinada especialment a propiciar la integració social i financera de les persones i famílies, sobretot d’aquelles que puguen trobar-se en perill d’exclusió.

Actualment disposa de dos programes: el Mont de Pietat, per a facilitar l’accés àgil i assequible a microcrèdits, i Educació Financera, per a aportar coneixements que permeten gestionar i planificar les finances personals i familiars.

Aquesta nova web es pretén que siga, a més, un espai obert per a anar incorporant les activitats que puguen desenvolupar-se en un futur.

Portal de transparència

Com a exercici de responsabilitat i en compliment de la llei (19/2013) de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la web disposa d’un portal de transparència.

En ell es recull informació com dades identificatives i de constitució, objecte de la seua activitat, estructura organitzativa del seu Patronat i del seu equip directiu, així com el seu perfil i trajectòria, els acords adoptats pel Patronat i els comptes anuals i informes d’auditoria.

WhatsApp Portal de Xàtiva