Solopizza Xàtiva

La factura de la llum ha experimentat a l’octubre la seua primera baixada interanual en 21 mesos, segons l’anàlisi de FACUA-Consumidors en Acció sobre l’evolució de la tarifa semirregulada (PVPC). El rebut de l’usuari mitjà ha tornat al nivell de setembre de l’any passat, quan va superar per primera vegada els 100 euros.

Així, un usuari amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i un consum de 366 quilowatts hora (kWh) durant els 31 dies d’octubre pagarà un rebut de 103,34 euros. La xifra està un 14,4% per davall dels 120,68 euros de fa un any i és quasi idèntica a la de setembre de 2021, quan es va situar en 102,71 euros.

La factura no era objecte d’una baixada interanual des de febrer de 2021, data en què va representar 62,08 euros. Això sí, FACUA adverteix que l’import de l’últim mes suposa un rebut un 59,9% més car que el d’octubre de 2020, quan es va situar en 64,61 euros.

Un 58% més en el que va d’any

Quant a l’evolució del rebut mancant dos mesos per a finalitzar 2022, l’usuari mitjà ha abonat ja 1.362,48 euros, un 58,4% per damunt dels 860,24 que va pagar entre gener i octubre de l’any passat. La diferència supera els 500 euros.

FACUA considera insuficients les mesures adoptades fins hui pel Govern i reclama que de manera conjuntural la gran majoria de famílies puguen acollir-se a un bo social especial.

Durant 2022, les elèctriques han aplicat les tres factures més cares de la història. Així, al març va aconseguir els 176,73 euros, a l’agost 158,30 euros i al juliol 142,40 euros.

Reivindicacions de FACUA

Encara que l’aplicació del topall al gas i l’IVA al 5% vigent des de juliol han frenat un increment molt major, FACUA assenyala que aquestes mesures resulten absolutament insuficients i reclama al Govern i la Comissió Europea actuacions molt més contundents per a acabar amb la brutal especulació en el sector i protegir les famílies.

El model de subhasta marginalista és l’origen de l’especulació i dels desproporcionats preus que paguen els consumidors, adverteix FACUA, que reclama al Govern d’Espanya que plantege a la Comissió Europea un canvi radical en el sistema, atés que resulta absurd que els consumidors hagen de pagar les energies més barates al preu de les més cares. I les més cares no són sempre les que tenen els costos de producció més alts -les que depenen del gas-, sinó també les que, com ve ocorrent amb la hidroelèctrica, liciten en la subhasta al mateix preu o fins i tot per damunt del que el fan les centrals que cremen gas.

Així mateix, FACUA insisteix a exigir al Govern que protegisca les famílies per la via de declarar-les a totes -excepte les rendes més altes- consumidors vulnerables, de manera que puguen acollir-se conjunturalment a un bo social especial, que els permetria pagar tarifes amb grans descomptes sobre el que dicta el mercat. Es tracta d’una fórmula que, en opinió de l’associació, respecta el dret comunitari en matèria elèctrica.

El kWh a l’octubre

A l’octubre de 2021, el preu del kWh d’electricitat es va situar en una mitjana de 26,98 cèntims en horària vall, 31,01 en pla i 33,57 en punta (amb el 15,62% d’impostos indirectes inclosos). Aquest octubre, el preu mitjà ha sigut de 21,54 cèntims en horària vall, 24,78 en pla i 30,81 en punta (inclòs el 5,525% d’impostos indirectes que s’apliquen en les factures emeses des del passat 1 de juliol). La mitjana aritmètica entre els tres trams ha sigut aquest mes de 25,71 cèntims, un 15,8% menys que els 30,52 de fa un any. La mitjana ponderada prenent com a referència el consum de l’usuari mitjà en cada tram ha sigut de 25,06 cèntims, un 16,3% més baixa que els 29,93 d’octubre de 2021.

L’usuari mitjà utilitzat per FACUA en les seues anàlisis té una potència contractada de 4,4 kW -la mateixa en horari punta i vall- i un consum de 366 kWh mensuals. És un perfil elaborat després de l’anàlisi de diverses desenes de milers de factures d’habitatges habitats. Quant als percentatges de consum en els tres trams horaris del nou sistema de facturació, l’associació ha pres com a referència el perfil d’usuari mig tradicional sense discriminació horària publicat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que consumeix el 45% de l’electricitat en l’horària vall, el 29% en l’horari punta i el 26% en l’horari pla.

De dilluns a divendres, l’horari punta s’aplica de 10 a 14 hores i de 18 a 22 hores, el pla de 14 a 18 hores i de 22 a 00 hores, i la vall de 00 a 8 hores. Dissabtes, diumenges i festius nacionals s’aplica les 24 hores l’horària vall.

WhatsApp Portal de Xàtiva