EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, ha resolt un total de 51.078 expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE), que afecten un total de 265.952 persones treballadores, la qual cosa suposa quasi el 84% dels ERTE i el 73% dels treballadors en la Comunitat Valenciana des de la declaració de l’estat d’alarma.

La crisi sanitària a conseqüència de la pandèmia COVID-19 ha provocat una situació sense precedents en l’autoritat laboral. D’aquesta manera, en un any se solien rebre al voltant de 1.000 peticions de ERTE, la qual cosa implica que en només un mes s’han resolt tants expedients com en 59 anys.

En aquest sentit, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha assenyalat que «el nostre objectiu en tot moment està sent agilitar al màxim el procés i que les persones treballadores afectades en la Comunitat puguen percebre com més prompte millor les prestacions per desocupació i per això vull fer valdre el treball ingent de la direcció general i de les direccions territorials, ja que estem complint amb els objectius marcats des que es va decretar l’estat d’alarma«.

Per a això, Climent ha explicat que des de la Conselleria d’Economia Sostenible s’han emprés un conjunt d’iniciatives, entre les quals s’han inclòs el reforç de la plantilla del Servei de Regulació d’Ocupació en 30 persones, l’agrupació i sistematització de sol·licituds homogènies i l’ampliació del termini de contestació de les sol·licituds i evitar el silenci administratiu.

La Direcció General de Treball, Benestar i Salut Laboral una vegada rep una petició d’ERTE ha de constatar la força major al·legada per l’empresa en la seua sol·licitud i emetre la resolució estimatòria o desestimatòria perquè el Servei d’Ocupació Pública Estatal (SEPE), reconega les prestacions a les quals tenen dret les persones treballadores afectades i s’apliquen l’exoneració de quotes a les empreses sol·licitants.

L’establiment de l’estat d’alarma el passat 14 de març va determinar el cessament d’activitat en multitud de sectors considerats com no essencials i va tindre com a conseqüència el tancament de milers d’establiments i la regulació de l’ús de centenars de milers de persones treballadores. Cal dir que en el període comprés entre el 14 de març i el 20 d’abril s’han sol·licitat un total de 61.428 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten 366.596 treballadors.

Anàlisi

De l’anàlisi de les dades s’observa que el teixit productiu valencià queda reflectit que el nombre més gran de resolucions l’acumula el sector serveis amb el 88,9% i amb el 80,5% del total de les persones treballadores afectades. La indústria representa el 5,4% de les sol·licituds i el 14,7% dels treballadors.

També per la grandària de les empreses s’observa la mateixa característica, el 90,5% de les resolucions corresponen a empreses de menys de 10 persones emprades i el 8,8% d’entre 11 i 50 treballadors.

Per mesura reguladora proposada, la suspensió de contractes és l’opció majoritària, seguida per la reducció de jornada i la combinació d’ambdues, l’extinció col·lectiva no és significativa.

Finalment, si atenem la causa, la força major ha sigut l’origen del 98,4% dels expedients i el seu descens en el nombre de sol·licituds lamentablement coincideix amb l’ascens de les causades per raons econòmiques i productives, el increment més gran de les quals es produirà, probablement, a partir del cessament de l’estat d’alarma.

WhatsApp Portal de Xàtiva