Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva

A causa de l’estat d’alarma la conselleria d’agricultura de la Generalitat valenciana ha modificat els horaris i les condicions de les cremes de restes de cultius. Ací pots consultar la resolució

Primer. Modificació del període de cremes

Iniciar un nou període en què no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, que s’iniciarà el 16 de març de 2020, inclusivament, i tindrà una duració indefinida, açò és, sense data de finalització i fins una nova resolució que dispose el contrari.

Segon. Restricció d’accions o activitats recollides en els plans locals de cremes i autoritzacions

Deixar en suspens, des del 16 de març de 2020, inclusivament, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que estableix aquesta resolució.

Tercer. Autoritzacions extraordinàries

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d’investigació o altres motius d’urgència correctament justificats que no en permeten l’ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període indicat, sempre que hi haja una resolució en eixe sentit de la direcció general competent en prevenció d’incendis forestals.

WhatsApp Portal de Xàtiva