La campanya #noésNO tornarà a activar-se durant les falles de 2017

404

Solopizza Xàtiva

El Consell de les Dones per la Igualtat rep informació sobre el projecte de pressupostos participatius

La Regidoria de Dona i Igualtat s’ha reunit amb la Junta Executiva de la Junta Local Fallera i els presidents de totes les comissions falleres de Xàtiva amb la finalitat de programar les activitats al voltant de la campanya #noésNO de prevenció de les agressions sexuals que tornarà a posar-se en marxa durant les falles de 2017. En el marc d’aquestes reunions, la regidora Francesca Chapí també va anunciar la segona edició dels premis d’Igualtat per a les comissions falleres. El “II Premi a la comissió fallera que més promoga la Igualtat de gènere” valorarà diverses manifestacions de l’activitat de les comissions, com ara monuments, càrrecs de la junta directiva, llibre explicatiu, utilització no sexista del llenguatge, etc.

Altre dels acords a què es va arribar és que la pròxima concentració contra la violència de gènere del Consell Municipal dels Dones, que se celebrarà el 25 de febrer a les 12 h A la porta de l’Ajuntament estarà organitzada per la Junta Local Fallera, que farà una crida contra les violències masclistes.

Chapí ha afirmat en un escrit adreçat a les comissions que “amb aquesta iniciativa volem potenciar les relacions lliures, respectuoses, igualitàries i no sexistes. Es tracta -segons la regidora- d’eradicar la discriminació per qüestió de gènere, present en tots els àmbits. A nivell festiu és una gran problemàtica que impedeix que les dones gaudim lliurement de la festa. Pot incloure des de comentaris ofensius fins a formes no consentides de contacte físic. La idea és garantir un espai de seguretat i confiança on, en el cas de produir-se una agressió sexista, les persones afectades se senten amb prou suport i confiança per actuar per elles mateixes”.

Reunió del Consell de les Dones
El passat 27 de gener es va celebrar un plenari extraordinari del Consell de les Dones pre la Igualtat de Xàtiva. En la reunió, les integrants del consell conegueren la proposta del procés de pressupostos participatius “DecideiXàtiva” sobre la qual treballa la regidoria de Participació Ciutadana i que es posarà en marxa en breu. Així mateix, el consell va treballar sobre l’elaboració del calendari de sessions del plenari i la comissió permanent.

WhatsApp Portal de Xàtiva