Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

Jose Vicente Mascarell Giner és el nou President de la SM La Primitiva Setabense. Encapçala l’única candidatura presentada per ser elegida com a nova Junta Directiva a l’Assemblea General de Socis celebrada aquest diumenge, al Saló d’Assajos de la Societat. La candidatura ha comptat amb el suport gairebé unànime dels presents, amb el 93% de vots a favor.

La nova Junta Directiva està formada per:

President: Jose Vicente Mascarell Giner
Vicepresident 1r: Andrés Pont Aparicio
Vicepresidenta 2n: Irene López Zorraquino
Vicepresidenta 3a: Blanca Lluch Salinas
Vicepresidenta 4a: Nieves M.a Pelejero Ibáñez
Secretària: Ada Talens Martínez
Tresorera: M.a Jesús Belda Ramos
Comptadora: Gemma Aparicio Lledó
Vocal 1r: Juan Antonio Bou Romeu
Vocal 2n: Diego García Balaguer
Vocal 3r: Carles Durá Benavent
Vocal 4rt: Ximo Navarro Gil
Vocal 5è: Ximo Sanchis Bacete

Amb l’assemblea de hui conclou un procés iniciat el mes de gener passat a l’Assemblea Ordinària que va incloure la convocatòria d’eleccions a junta directiva per expiració de mandat i en què no es va presentar oficialment una candidatura, però sí la decidida intenció de formar-la . Llavors es va acordar la creació d’una Junta Gestora que ha reunit a membres de la junta sortint amb membres d’aquesta candidatura, i la seua comesa ha conclòs amb l’assemblea celebrada avui.

Després de l’explicació del procés pel President de la gestora i de l’anterior junta, Jaume Solís, i després de la confirmació de la presentació d’una candidatura, s’ha procedit a la votació pels i les presents sent el resultat de 45 vots favor, 2 en contra i 1 vot en blanc. Ja com a nova Junta Directiva de la Societat, el seu nou President, Jose Vicente Mascarell, i la Vicepresidenta, Nieves M. Pelejero, han explicat als presents la configuració de la Junta i les seues principals línies de treball, organització, reptes i objectius.

WhatsApp Portal de Xàtiva