Ja està signada la resolució

Telegram Portal de Xàtiva

El passat 24 de gener, per resolució de l’alcaldia-presidència, es va signar l’expedient per a l’atorgament d’una concessió demanial d’ocupació del quiosc-bar del Parc Jaume I. Una vegada es publique al Butlletí Oficial de la Província l’edicte de la licitació, s’obrirà el termini de presentació de candidatures per aconseguir la llicència.

El contracte, que no serà prorrogable, tindrà una durada de quatre anys que començaran a comptabilitzar-se des de la data en que es formalitze. El valor estimat del contracte ascendeix a 9.325,2€, quantia que cobreix els quatre anys. L’adjudicació serà per a la persona que més propose pagar a partir del preu base assenyalat.

Després de les oportunes obres dutes a terme, les instal·lacions existents del quiosc, ubicades al Parc Jaume I, tenen una superfície de 99,01m2 i compten amb un quiosc amb pèrgola equipat amb una barra, estants per emmagatzemar productes, una pica, instal·lació elèctrica i il·luminació exterior. A més, també es disposa d’una pèrgola que amplia la zona d’atenció als clients, un magatzem i serveis, un dels quals està adaptat a minusvàlids.

Manu Sanchis, regidor d’Urbanisme, ha explicat que «durant els darrers mesos s’han portant endavant les adequacions necessàries per a que la nova adjudicació per als propers quatre anys compte amb tots els recursos i serveis necessaris per poder portar endavant un bon treball i una bona atenció als ciutadans».

Pròximament, al Portal de Transparència de la pàgina web podreu trobar l’anunci de la licitació i la resolució d’Alcaldia corresponent per a consultar els detalls. Informarem des de les xarxes socials de l’Ajuntament de Canals, Facebook i Twitter, i des de l’Aplicació Canals Connecta.

Clinica Fertilidad Xàtiva