Solopizza Xàtiva

Radar COVID és l’aplicació dissenyada i dirigida per la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Govern d’Espanya per a ajudar a evitar la propagació del coronavirus (COVID-19).

Radar COVID t’avisa de manera anònima del possible contacte que has pogut tindre en els últims 14 dies amb una persona que haja resultat infectada utilitzant la tecnologia Bluetooth de baix consum.

Radar COVID a més permet:

  • Comunicar de manera anònima el teu diagnòstic positiu.
  • Comunicar l’exposició de manera anònima a les persones amb les quals has estat en contacte

Radar COVID garanteix la seguretat i privacitat i és 100% anònim. Per això no sol·licitem ni el teu nom, ni el teu telèfon, ni el teu correu electrònic.


Èxit d’adopció, compromís, retenció i funcionament

La prova pilot va ser aprovada en Consell de Ministres el passat dia 23 de juny, va arrancar el passat 29 de juny i s’ha desenvolupat fins a aquest passat 31 de juliol, temps durant el qual s’han simulat quatre onades de rebrots ficticis de COVID-19. Durant el seu desenvolupament, i a pesar que només funcionava a l’illa de la Gomera, més de 60.000 persones van descarregar l’app en tota Espanya.

El primer objectiu del pilot consistia a avaluar precisament l’adopció de l’eina, és a dir, el nombre de persones que la descarregarien, i es va fixar un objectiu de 3.000 participants per a la Gomera, meta que ha sigut superada segons les dades obtingudes durant la prova.

Un segon objectiu consistia a mesurar la retenció, en referència al nombre d’usuaris que van mantindre l’app activa després d’haver-la descarregat. Els resultats, també satisfactoris, apunten a un 83% mitjana de retenció aconseguida.

A més, s’analitzava el compromís dels usuaris en la comunicació de positius ficticis, aconseguint-se un 61% de comunicacions actives, de les quals el 78% es van produir en les 24 hores següents a haver rebut el codi de contagi simulat.

Un altre dels objectius traçats en el pilot va ser mesurar el funcionament de l’app en el traceu de contactes, aconseguint una mitjana de 6,4 contactes estrets de risc detectats per positiu simulat confirmat. Aqueixa xifra suposa quasi doblegar l’eficiència actual dels traçadors manuals, que a Canàries detecten una mitjana de 3,5 contactes.

Opinions favorables dels usuaris

A través d’entrevistes i qüestionaris s’han recaptat, a més, les opinions dels usuaris respecte a la seua experiència d’ús. Tots els enquestats afirmen que continuaran usant l’app quan estiga activa a nivell nacional, i quasi tots (el 82%) la valoren com una eina útil en la prevenció de contagis per COVID-19. La valoració general de l’eina ha aconseguit en aquests qüestionaris una puntuació de 8,2 sobre 10 punts possibles.

Per categories, les valoracions més altes han correspost a la disposició dels usuaris a recomanar l’app al seu entorn (9,2 sobre 10), la facilitat d’ús (8,6), la comprensió de les instruccions (8,7) i la sensació de privacitat i anonimat (8,6).

Pròxims passos i terminis

Una vegada rebut el vistiplau de les autoritats sanitàries, el següent pas ha sigut la posada a la disposició de les comunitats autònomes d’aquesta aplicació, tal com va fer divendres passat el president del Govern en la XXI Conferència de Presidents. Les comunitats autònomes que ho desitgen podran connectar l’eina amb els seus sistemes de gestió d’avisos sanitaris.

Donada l’actual situació, d’aparició d’alguns focus de contagis localitzats en regions una vegada recuperada la mobilitat, una primera versió funcional de l’eina podria estar disponible per a una posada en marxa específica a mitjan agost.

El desplegament en la resta del territori nacional, en cas que així ho decidiren les autoritats autonòmiques en l’exercici de les seues competències, arribaria a mitjan setembre.

Funcionament de l’app

RadarCOVID segueix els estàndards tècnics més garantistes amb la privacitat dels usuaris en compliment de totes les recomanacions elaborades per la Comissió Europea en aquest sentit. D’aquesta forma, cap usuari pot ser identificat o localitzat perquè no hi ha dada algun registrat i perquè tot el procés es desenvolupa en el seu telèfon sense eixir cap a cap servidor. Tant l’ús de l’app com la comunicació d’un possible contagi seran sempre voluntaris.

L’aplicació utilitza la connexió Bluetooth del terminal, a través de la qual els mòbils emeten i observen identificadors anònims d’altres telèfons que canvien periòdicament. Quan dues terminals han estat pròxims durant 15 minuts o més a dos metres o menys de distància tots dos guarden l’identificador anònim emés per l’altre.

Si algun usuari fora diagnosticat positiu de COVID-19 després de realitzar-se un test PCR, decidiria si donar el seu consentiment perquè, a través del sistema de salut, es puga enviar una notificació anònima. D’aquesta forma, els mòbils que hagueren estat en contacte amb el pacient rebrien un avís sobre el risc de possible contagi i es facilitarien instruccions sobre com procedir. Al no sol·licitar-se dades de cap mena, és impossible identificar o localitzar de cap forma a cap usuari.

Actualment, la Comissió Europea està desenvolupant el marc legal i tècnic que faça possible la interoperabilitat entre aplicacions basades en el model descentralitzat, com és el cas de RadarCOVID, perquè puguen continuar funcionant més enllà de les fronteres de cada Estat. El Govern espanyol ha defensat des del primer moment un model interoperable per a ampliar l’abast d’aquesta mena d’eines.

WhatsApp Portal de Xàtiva