Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

Es troba en marxa la convocatòria de subvencions a clubs, entitats esportives i centres escolars de Xàtiva per a la temporada 2021-2022, amb un pressupost total de 237.000 euros.

Com és habitual, es convoquen quatre línies de subvencions: una per a clubs, associacions esportives i centres escolars participants en la fase municipal dels XL Jocs Esportius; altra per a clubs i associacions en categories nacionals; altra per a l’activitat esportiva i social dels clubs i associacions esportives de Xàtiva; i una quarta per a la participació oficial en campionats d’Espanya i/o internacionals, fins als 18 anys.

Per a optar a aquesta subvenció serà indispensable haver justificat l’ajuda concedida, si escau, l’any anterior i podran ser beneficiaris tots els clubs i associacions esportives i altres entitats ciutadanes que complisquen els següents requisits: estar inscrit en el Registre d’Associacions de la ciutat de Xàtiva, pertànyer a la Coordinadora d’Associacions Esportives de Xàtiva durant un mínim de 2 anys, integrar en la seua organització, esportistes amb llicència expedida per la federació esportiva corresponent o per la Generalitat Valenciana i no tenir cap deute pendent amb cap entitat del Sector Públic.

El termini de sol·licituds finalitzarà el proper 28 de febrer i el tràmit s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva, adjuntant a més la corresponent documentació. Les bases es poden consultar al tauló d’anuncis de l’Ajuntament de Xàtiva.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, concedirà la subvenció i el primer pagament del 50%, en base a la quantitat concedida i justificada en l’exercici 2021.

WhatsApp Portal de Xàtiva