Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

 • La duració mitjana dels processos tancats com a malaltia professional amb baixa causats per agents químics s’ha incrementat un 42,2% des del 2017
 • Umivale Activa publica diversos materials gràfics per a conéixer com actuar davant els riscos químics en l’entorn laboral

L’exposició a substàncies químiques a Espanya és un factor de risc higiènic present en el 40,6% de les empreses entrevistades en l’última enquesta europea sobre riscos nous i emergents. L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) defineix el risc químic com la possibilitat que una persona treballadora patisca un mal derivat de l’exposició a agents químics, normalment per inhalació o per contacte amb la pell. La gravetat depén no sols de la naturalesa de l’agent químic en si, sinó també de les condicions individuals de la persona treballadora exposada i les característiques de l’exposició en si -temps d’exposició, ventilació, condicions ambientals, etc.-.

A Espanya les activitats amb major exposició a risc químic són la Construcció (42%), Agricultura (38%), Indústria (29%) i Salut (35%), segons l’última enquesta nacional de condicions de Treball del INSST. Pel que respecta a la seua repercussió com a malaltia professional (EP), des de 2017 la duració mitjana dels processos tancats com EP amb baixa causats per agents químics s’ha incrementat un 42,2%, segons dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Amb aquestes xifres, la mútua Umivale Activa ha preparat tres infografies que proporcionen a les empreses i els seus treballadors informació sobre quins productes de neteja mai han de mesclar-se, com previndre les intoxicacions en treballs de neteja emprant productes químics i saber com actuar en cas de produir-se.

Productes de neteja que mai han de mesclar-se

 • Lleixiu i amoníac. La seua combinació produeix un gas anomenat *cloramina. La seua inhalació pot causar danys severs en el sistema respiratori, a més de cremor en els ulls.
 • Alcohol gel i Lleixiu. La seua mescla produeix cloroform i àcid clorhídric, tots dos molt tòxics. Inhalar els seus vapors pot produir danys en ulls, pell, pulmons, renyons, fetge i sistema nerviós.
 • Lleixiu i vinagre. La seua mescla produeix gas clor. Pot provocar cremades greus en els ulls i en les vies respiratòries.
 • Bicarbonat i vinagre. Poden causar una explosió si els mescles en un recipient tancat.
 • Vinagre i aigua oxigenada. Generen àcid peracètic que, en concentracions altes, irrita i danya la pell, ulls, gola, nas i pulmons.
 • Lleixiu i aigua oxigenada. Formen clorats o perclorats, que poden provocar una explosió.
 • Lleixiu i aigua calenta. Si es dilueix lleixiu en aigua calenta, s’evapora el clor i ja no desinfecta, generant-se emanacions que poden causar intoxicació i irritació de les mucoses.
 • Lleixiu i rentavaixell. Produeix gas clor, que pot causar problemes respiratoris i oculars.

Huit mesures per a previndre la intoxicació amb productes de neteja

 1. No transvasar productes de neteja a envasos que s’utilitzen per a productes comestibles o begudes. Guardar sempre aquests productes en els seus envasos originals.
 2. Col·locar els productes destinats a la neteja en un lloc segur, sempre el mateix i lluny del lloc on es menge o on s’emmagatzemen aliments.
 3. Com a norma general, no mesclar productes de neteja excepte mescles permeses pels fabricants.
 4. Llegir i respectar les instruccions d’ús que venen en les etiquetes dels productes de neteja i llavar-se les mans després d’emprar-los.
 5. Ventilar bé l’estada on es fan tasques de neteja. Respirar els vapors d’alguns productes pot provocar intoxicacions.
 6. No obrir els envasos amb la boca. Si s’ingereix algun producte, consultar al Servei d’Informació Toxicològica (91 562 04 20), al 112, o acudir a un centre sanitari.
 7. No provar ni inhalar directament dels envasos que pogueren contindre productes de neteja per a comprovar la seua composició.
 8. Usar els EPI´s recomanats (guants, ulleres, roba de treball, etc.) en emprar productes de neteja i anar amb compte amb possibles esquitxades als ulls.

Com actuar després d’una intoxicació?

Com a norma general cal mantindre la calma, recaptar tota la informació possible sobre el succeït per a poder traslladar-la al Servei d’Informació Toxicològica o al 112”, apunta José Luis Cebrián, Tècnic de Prevenció de la mútua Umivale Activa. “De quin producte es tracta, quantitat, l’hora a la qual es va produir la intoxicació i informació relativa al pacient com els símptomes, l’edat, sexe, pes o al·lèrgies”. “Evitar l’exposició de terceres persones utilitzant els EPI’s recomanats i sempre seguir les instruccions del Servei d’Informació Toxicològica”, recalca.

 • Productes càustics en contacte amb la pell. Retirar roba i joies que puguen estar en contacte amb la pell, eliminar les partícules sòlides i llavar immediatament amb aigua a baixa pressió la zona durant almenys 20 minuts. No aplicar cap altre producte.
 • En cas d’inhalació. Retirar a la persona afectada de la zona i fer que respire aire fresc. Assegurar-se que no entren altres persones a l’habitació abans que s’haja ventilat adequadament.
 • En cas d’esquitxada sobre els ulls. Llavar amb aigua neta o sèrum fisiològic. Retirar lents de contacte en cas que les usen i cobrir els ulls amb un apòsit estèril.
 • Davant una ingestió. Retirar amb una gasa les restes de la boca. No induir el vòmit ni realitzar una rentada gàstrica. No tractar de neutralitzar amb altres productes excepte aigua o llet en els primers minuts, sempre atenent el que indiquen des del Servei d’Informació Toxicològica.

Tot aquest material ja es pot consultar en l’apartat de Prevenció i Salut d’umivale.es, en la secció destinada als Riscos Químics.

WhatsApp Portal de Xàtiva