Apertuta JYSK Xàtiva

Solopizza Xàtiva

  • La inscripció s’ha de realitzar solament de manera telemàtica i no s’admet la possibilitat de fer-ho de manera presencial en paper
  • El procés de selecció conjunt és de 136 llocs de treball i correspon als anys 2019, 2018 i 2017

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) tancarà el procés de presentació de sol·licituds a la seua oferta d’ocupació pública i les noves borses d’ocupació temporal el divendres 3 de juliol. Les 136 places que s’ofereixen corresponen a diferents llocs de treball en Metrovalencia i TRAM d’Alacant.

A causa de la situació actual i a les recomanacions sanitàries la inscripció es realitza únicament de manera telemàtica, eliminant la possibilitat de fer-ho de manera presencial en paper com estava previst al principi. Per a tots els interessats la informació està disponible a consultar ací.

En aquesta oferta, que correspon als anys 2019, 2018 i 2017, s’inclouen els llocs per a fer front a les necessitats de personal, derivades de l’aplicació de la Llei 7/2018 de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana i de la posada en marxa del servei nocturn de Metrovalencia.

FGV ha reservat un mínim exigit per Llei d’un 7% per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i un altre per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A més, i amb la finalitat de promoure la igualtat efectiva de gènere, es tindrà en compte el que es preveu en l’II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d’aplicació en les Ofertes d’Ocupació Pública i les seues convocatòries, que estableix com un dels criteris de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera menys representat en l’empresa.

Places previstes

Les 106 places previstes corresponents a 2019 són: 21 agents d’estació per a València; 27 maquinistes tramvia i 33 maquinistes metre per a València; 8 maquinistes Alacant; 8 oficials per als tallers de València; un oficial de Línia de tramvia a València; un cap d’estació operador d’Atenció al Viatger per a València; 5 places de cap de circulació a Alacant; un agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant; i un cap d’instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Respecte a l’oferta de 2018, la relació de llocs a cobrir és la següent: 4 oficials per a Taller Machado; 3 oficials per a tallers de València Sud; 3 maquinistes depòsit tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials zeladors de línia electrificada; 1 oficial de subestacions i telecomandament.

Les corresponents a 2017 inclouen: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials per a tallers Machado; 2 oficials per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea; i 1 factor de circulació en Creueta.

24 noves Borses d’Ocupació Temporal

Aquesta convocatòria està al seu torn acompanyada de la constitució de diferents borses d’ocupació temporal, de manera que amb les persones que hagen superat els processos selectius però no hagen obtingut plaça, es constituiran 12 bosses, que correspondran a les següents categories: maquinistes Alacant i València; caps de Circulació València i Alacant (categoria professional Factor/a de Circulació); oficials d’ofici taller València; oficials de subestacions i telecomandaments València; oficials zeladors de línia electrificada València; agents d’estacions València; caps d’estació OAV València; agents USI d’intervenció Alacant; oficials/as principals de línies tramviàries València; i caps d’equip instal·lacions elèctriques i automatismes València.

Al seu torn, FGV ha previst la convocatòria d’altres 12 borses d’ocupació temporal amb les quals atendre altres necessitats conjunturals en aquells llocs no inclosos en les ofertes d’ocupació pública però la cobertura de la qual és necessària per a garantir la normal prestació del servei públic.

Aquestes 12 bosses corresponen a: encarregats de subestacions i telecomandaments a València i Alacant; oficials d’ofici de taller a Alacant; ajudants de via a València i a Alacant; muntadors d’instal·lacions elèctriques i automatismes (MIEA) a València; especialistes de telecomunicacions a València; agents d’estacions a Alacant; agents USI d’intervenció a València; informadors agent d’estacions a València; i auxiliars d’administració a València i Alacant (amb bossa específica per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual).

Les bosses resultants d’aquests processos substituiran i anul·laran a les que, per a les mateixes categories o llocs de treball i demarcacions provincials es van constituir segons anunci de 3 de maig de 2017, publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017.

WhatsApp Portal de Xàtiva