Feminisme, integració i política local

373

ARTICLE D’OPINIÓ | Analía Juan. Alcaldessa de Montesa

Ser alcaldessa d’un poble com Montesa és complex. Som menuts en població però grans en quant a persones i costa molt dur a terme les actuacions necessàries per a que aquestes persones a les que em dec i li ho dec tot tinguen el nivell de serveis i de gestió adequat. Una realitat a la que s’ha de fer front amb els recursos minvats d’un poble de 1.200 habitants que ha de fer-se càrrec d’un terme municipal de 48 km2 amb un important i variat patrimoni cultural, natural i agrari.

Des de fa huit anys que vam crear la Regidoria d’igualtat a Montesa, he incorporat a aquesta complexitat les derivades d’afegir el feminisme i les polítiques d’igualtat a aquest ajuntament. Un treball que s’ha fet molt a sovint patint la incomprensió de propis i extranys que no entenien la necessitat del que s’estava fent. Però, un treball que està donant fruits i que ha fet que molta gent que al principi ens mirava de costat i no entenia les nostres propostes ara participe activament i estiga d’acord amb elles.

No ha estat un camí fàcil, ha sigut molt necessari treballar des del consens i comprendre que els objectius no s’han de canviar, però el camí s’ha d’anar concertant i incorporant visions diferents a les pròpies. Un bon exemple és el Pla MONFID, un pla centrat en la felicitat de totes les persones que s’està elaborant de forma participada i al que cada persona de Montesa pot expressar les seues opinions i que siguen tingudes en compte. Durant tot aquest temps, la meua porta ha estat oberta (i continuarà de la mateixa manera) per a qualsevol persona o col·lectiu que vulga fer propostes constructives. Però, cal també fer una crida a la responsabilitat ciutadana i demanar la comprensió d’aquestes persones. Tots hem de comprendre que la nostra opinió és una més de les que s’ha d’escoltar i que el treball de la regidoria i alcaldia és que totes les veus siguen escoltades i crear els processos participatius per a que totes elles formen part d’un consens major. Ignorar la importància i valor d’aquestes consensos intentant imposar es opinions pròpies a tota costa, és una forma de violència que com a societat hem de rebutjar.

El feminisme és igualtat i estima a un mateix i al seu entorn i portar el feminisme a la política és també comprendre que la igualtat no sols és entre gèneres sinó també en el dret a la diversitat i a ser escoltat i tingut en compte. Per açò continuem i continuarem treballant en aquest ajuntament, per incorporar a totes les nostres actuacions i propostes la felicitat i l’alegria de la diversitat, el camí que portarà a Montesa a ser el poble obert, acollidor i igualitari que totes i tots volem.

WhatsApp Portal de Xàtiva