Nova English School, Xativa y Canals

Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva informa de les mesures acordades a fi de procurar unes condicions òptimes per al desenvolupament de l’activitat dels establiments d’oci de la plaça del Mercat i carrers adjacents.

El passat dissabte 1 de maig es va produir una afluència desmesurada de públic a aquesta zona d’oci, provocant una situació indesitjable per a totes i tots, des del punt de vista de la seguretat sanitària que s’ha d’assegurar en un marc de diàleg i estreta col·laboració entre administració pública, ciutadania i establiments afectats.

A través dels canals de comunicació de la ciutadania amb l’Ajuntament, així com per iniciativa d’alguns representants de les empreses d’oci de la zona, s’ha fet constar la preocupació general per evitar que es repetisquen situacions com la del passat dissabte.

D’altra banda, com a administració pública, l’Ajuntament de Xàtiva ha de vetlar en tot moment pel compliment de la legislació vigent, de manera especial en allò que respecta a l’àmbit de la seguretat sanitària, en un moment crucial com l’actual.

Per això, s’han articulat les mesures següents:

Durant els dissabtes del mes de maig, inicialment, es durà a terme un control del número de persones que podran accedir a la zona del Mercat i carrers adjacents, en horari de major afluència de públic. Per tal de fer efectiu aquest control d’aforament, s’habilitaran dos punts d’entrada i eixida; un situat al carrer Pi i un altre situat al carrer Matilde Ridocci. Residents, clientela de comerços i clientela de restaurants amb reserva prèvia tindran prioritat d’accés.

A més a més, es comprovarà el compliment de les mesures de seguretat establertes per l’autoritat sanitària, com ara portar mascareta; evitar que el consum es produïsca enmig del carrer, fora de les zones degudament delimitades, havent-se de produir aquest amb la clientela asseguda en terrassa o en taula interior; vetlar per a que no se servisca a les barres dels establiments o evitar que es deambule per la zona de manera inadequada, entre d’altres. Per tal d’aplicar aquestes mesures, s’ha establert un reforç dels efectius policials destinats a l’efecte, que seran distribuïts en diverses patrulles dels distints cossos policials que operen a la ciutat i que seran els encarregats de comprovar el compliment d’aquestes mesures.

L’Ajuntament pren aquesta decisió amb la intenció que siga beneficiosa per a totes i tots i per a garantir unes condicions adequades per al desenvolupament de l’activitat d’oci. Així mateix, l’Ajuntament agraeix la col·laboració i comprensió, així com el compromís veïnal i empresarial per tal d’oferir un oci segur a tota la ciutadania de Xàtiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva