Ignacio Reig

Solopizza Xàtiva

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva, Ignacio Reig ha desmentit les afirmacions emeses pel Partit Popular en un comunicat amb data de hui. En primer lloc, és fals que l’Ajuntament haja perdut 154.000 euros del Pla d’Infraestructures Financerament Sostenibles de la Diputació de València. L’Ajuntament va sol·licitar 154.474,02 euros en el marc d’aquest programa per a l’execució de les obres que es relacionen en el comunicat del PP, corresponents a la II Fase del Pla de Sostenibilitat d’Infraestructures. Com és preceptiu, la Diputació va avançar el 70% d’aquest import, és a dir 108.131,81 euros.

Les obres, executades de manera directa, finalment es varen dur a terme amb un cost de 78.109,18 €. Per tant, l’avanç de la Diputació ha de correspondre al 70% de l’import realment adjudicat: la xifra correcta seria 54.676,43 € (el 70% de 78.109,18 €). Així doncs, la xifra de 53.455,38 euros és la diferència entre l’import avançat (108.131,81 €) i l’import del 70% de la part que finança la Diputació sobre l’adjudicació (54.676,43 €).

En resum, no és que l’Ajuntament haja perdut 154.000 euros, sinó que la Diputació encara ha d’aportar 23.432,75 € de l’IFS a l’Ajuntament.

Reig interpreta que “aquest nou enredo de números de Mº José Pla cal llegir-lo en clau de campanya electoral. No és pot dedicar a mentir a la ciutadania constantment. El que pretén emmascarar són unes dades clares que indiquen un creixement exponencial de les inversions a Xàtiva, en bona part, gràcies a les aportacions de la Diputació de València i de la Generalitat Valenciana”.

De fet, les inversions dutes a terme en la ciutat de Xàtiva des de 2015 han experimentat un creixement del 258%. S’ha passat del 1.025.000 euros de 2015 als 3.737.000 euros, dada que inclou els 2.257.888 € del capítol d’inversions del pressupost municipal, més 1.479.000 euros de l’anualitat 2019 del Pla Edificant per a la construcció del nou centre del Pla de la Mesquita. En 2016, la inversió es va situar en 966.000 €; en 2017, la xifra va arribar als 2.164.000 €, mentre que en 2018, la inversió va créixer fins els 3.047.000 euros. Al remat, un creixement percentual del 258%, que triplica la dada de 2015.

Afirmacions ja desmentides que tornen a formar part del comunicat del PP

Però no acaben ací les informacions inexactes del comunicat popular. Ja en el plenari municipal de 26 de gener de 2019, l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va negar que l’Ajuntament de Xàtiva haja renunciat a cap subvenció de la Diputació de València per a obres en la plaça de bous de la ciutat. Cerdà va explicar que fou la pròpia Diputació qui va desistir d’executar aquesta línia de subvencions. Cerdà va recordar que en l’any 2014, baix la presidència d’Alfonso Rus, la Diputació de València va treure una línia de subvencions per a obres de millora en 7 places de bous de la província, amb una dotació econòmica al voltant d’1,2 milions €. Tal com va informar l’alcalde, aquest projecte, elaborat pels tècnics de la Diputació, va ser qüestionat des de l’inici per la pròpia secretaria de l’ens provincial. Aquest projecte, adjudicat a la constructora Bertolín, no es va executar ni en 2014, ni en 2015. Cerdà va desvetllar que va ser la pròpia Diputació qui finalment va desistir de dur endavant aquella línia de subvencions. La prova és que no es va arribar a fer obres en cap de les 7 places de bous que hi estaven incloses.

D’altra banda, respecte de l’acusació de pèrdua de la subvenció de l’1’5% cultural per a la restauració de Sant Domènec, val a dir que la pèrdua de la subvenció es va produir en 2014, al no presentar l’Ajuntament la retenció de crèdit corresponent al compromís de despesa preceptiu. En 2014, el PP governava la ciutat de Xàtiva.

WhatsApp Portal de Xàtiva