Es constitueix la Coordinadora per la protecció del Caroig / Caroche

75

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

  • El dissabte 12 de març, als locals d’ADENE a Énguera, es van reunir representants de més de 20 col·lectius socials i ONGs valencianes, especialment de les comarques vinculades al Caroig, per reclamar la seua preservació legal. El resultat de la reunió ha estat constituir la Coordinadora per la protecció del Caroig/Caroche que pretén que aquest important enclavament natural siga declarat parc natural per la conselleria responsable del medi ambient, en base a la llei valenciana d’Espais Naturals Protegits.

Al 2006 unes quantes entitats de les reunides ja van reclamar la protecció d’aquest destacat paratge natural i van elaborar una amplia memòria justificativa carregada d’arguments, documents i dades per justificar aquesta petició. La proposta no va prosperar en aquell moment, amb una conjuntura social, econòmica i política diferent de l’actual. Les entitats reunides aquest cap de setmana partiran del treball ja efectuat i l’ampliaran i renovaran, amb la voluntat d’incorporar a moltes més entitats (que encara poden sumar-se al nucli inicial) i la presenten en una conjuntura en la qual, a nivell europeu i mundial, es pren consciència de la gravetat del canvi climàtic i del risc accelerat de degradació dels ecosistemes naturals.

Recents declaracions de la Fao, l’Onu, la Unió Europea i molts experts i científics d’arreu el món demanen una defensa urgent de la biodiversitat, la conservació i restauració dels ecosistemes naturals i la especial protecció d’aquells ambients més destacats, com ara el Massís del Caroig i la seua àrea d’influència. Un territori que té enormes valors ambientals i que la Coordinadora, en base a les dades recopilades, considera que és especialment digne de convertir-se en parc natural per assegurar la seua conservació, millora i aprofitament sostenible, generant alhora oportunitats de desenvolupament rural sostenible, no sols compatible, sinó sustentat pels elevats valors del territori.

És cert que en el passat algunes experiències de protecció han deixat que desitjar, generalment per la poca convicció de les administracions responsables, per la falta de coneixement i de difusió entre la societat i per les interferències de grups de pressió que no volen protegir res. Els membres d’aquesta coordinadora coneixen bé els casos a millorar i també aquells que han funcionat i els que resultem models a seguir; per tant procuraran destacar els aspectes més convenients per una bona protecció de l’entorn, compatible i fonament d’una millora en les condicions de vida de la població i del patrimoni de tota la societat valenciana.

La voluntat política és clau en determinar la qualitat i l’efectivitat de la protecció. La societat civil, representada per les nombroses i variades entitats implicades en la conservació del medi ambient, són fonamentals per a que les administracions complesquen les seues obligacions.

La Coordinadora considera que l’actual context reclama poderosament la protecció del patrimoni natural, quan les accions humanes sobre el medi ambient estan pertorbant perillosament els equilibris ecològics i els destacats valors dels ecosistemes més destacats, com el del Caroig. El canvi climàtic és un lamentable resultat, però no l’únic, que deriva d’actuacions humanes incorrectes que encara estem a temps de rectificar i que podrem redreçar, amb la voluntat de la ciutadania i la implicació de l’administració.

En aquests moments, tota mena d’entitats científiques, socials i polítiques reclamen fer front als efectes del canvi climàtic i aturar la degradació dels ecosistemes. La preservació adequada, garantida per instruments legals de protecció, és indispensable per combatre les amenaces del nostre segle, el segle de la sostenibilitat.

Els membres de la Coordinadora exigiran de l’administració una protecció rigorosa, de qualitat i efectiva, no únicament una protecció de paper; volem una adequada regulació de les activitats compatibles, bona participació ciutadana, base científica i recursos econòmics escaients. Per aconseguir açò cal involucrar a la població local per que participe i forme part activa del procés de protecció i també per efectuar una vigilància i exigència continuada sobre els poders públics, per fer realitat una protecció eficaç, que siga al mateix temps social i econòmicament beneficiosa pels territoris afectats.

En aquest sentit, la Coordinadora exigirà a l’administració un procés participatiu durant totes les etapes del procés de protecció: fases prèvies, elaboració de documents legals i seguiment de les actuacions posteriors a la declaració legal. També vetllarem per que s’escolten a tots els sectors i poblacions implicades. Serem exigents, des d’ara mateix i més enllà del moment de la protecció, en reclamar nivells elevats de qualitat, recursos econòmics adequats i gestió eficaç, en base als millors models i més exitosos, de protecció inclusiva dels ecosistemes naturals valuosos, amb especial seguiment dels beneficis socials i econòmics per la població local i el conjunt del nostre territori.

Formen part d’aquesta nova Coordinadora (inicialment) els següents col·lectius:

– ADENE de Enguera.
– AMIGOS DE NAVALÓN.
– SOS CAROCHE.
– ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ.
– MADRER, Mesa Albaceteña para la implantación racional de las energías renovables.
– I ETEC, Instituto de estudios territoriales del Caroig.
– XATIVA DIGNA.
– LA CANAL VERDE (Chella).
– AMIGOS DE LA PEDANÍA DE NAVALÓN.
– EL BROT de Canals.
– SVO Sociedad Valenciana de Ornitología.
– ANAV Asociación Naturalista de Ayora y la Valle.
– ADENSVA Asociación de Defensa de las Aves del Sur de Valencia.
– TIMON Asociación Herpetológica Valenciana Anfibios de la C. V.
– BOSC VIU.
– COLLA ECOLOGISTA L’ARREL d’Ontinyent.
– XUQUER VIU.
– SOCV Sociedad Odonatológica de la Comunidad Valenciana (Libélulas-Parotets).
– RONCADELL Grupo de Estudio y Defensa del Entorno.
– FEDERACIÓ ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEL PAIS VALENCIÀ.
– MONTESA TERRITORI VIU.

WhatsApp Portal de Xàtiva