Es busca al culpable d’abandonar i deixar morir a un gos a un contenidor

1865

Solopizza Xàtiva

Agents de la Policia Local de Xàtiva demanen la col·laboració ciutadana per localitzar a l’autor (o autors) de l’abandó d’un gos a un contenidor de Bixquert el passat divendres. El gos va ser rescatat amb vida, però, lamentablement, va morir poc després a causa de les múltiples ferides.

Si algú té alguna informació al respecte sobre aquest gos, per favor, que contacte amb la Policia Local de Xàtiva: 962 04 98 99

Conseqüències penals del maltractament animal

En el Codi Penal es troben tipificats els delictes de maltractament animal i l’abandó animal. El Dret Penal sanciona el maltractament amb penes pecuniàries, amb pena privativa de llibertat de fins a un any i amb la pena accessòria d’inhabilitació especial d’un a tres anys per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tinga relació amb els animals.

Per a l’abandó d’animals, tal com indica el Codi Penal, tot el que abandone a un animal en condicions en què puga perillar la seua vida o integritat serà castigat amb una pena de multa d’1 a 6 mesos. El jutge pot igualment imposar pena d’inhabilitació especial de 3 mesos a 1 any per a l’exercici que qualsevol tipus de professió, ofici o comerç que puga tindre relació amb animals o tinença d’animals.

Sancions administratives per abandonar un animal

La sanció administrativa d’abandó d’animals està regulada en totes les comunitats autònomes. Totes elles regulen la protecció i drets dels animals i totes aquelles conductes que tinguen a veure amb el respecte i la tinença responsable d’animals.

En l’actualitat, ens trobem amb tantes legislacions de protecció animal com comunitats autònomes té el país, i aquesta diversitat geogràfica també es tradueix en diferents graus de protecció, ja que no totes són igual de garantistes.

Aquestes lleis autonòmiques ofereixen en el seu articulat el catàleg d’infraccions i les seues respectives sancions administratives, sent en tot cas una eina molt útil per a perseguir els maltractadors, ja que les sancions econòmiques que porten aparellades són molt quantioses, moltíssim més que si el fet es persegueix per la via penal.

WhatsApp Portal de Xàtiva

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva