Es busca al culpable d’abandonar i deixar morir a un gos a un contenidor

1894

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

Agents de la Policia Local de Xàtiva demanen la col·laboració ciutadana per localitzar a l’autor (o autors) de l’abandó d’un gos a un contenidor de Bixquert el passat divendres. El gos va ser rescatat amb vida, però, lamentablement, va morir poc després a causa de les múltiples ferides.

Si algú té alguna informació al respecte sobre aquest gos, per favor, que contacte amb la Policia Local de Xàtiva: 962 04 98 99

Conseqüències penals del maltractament animal

En el Codi Penal es troben tipificats els delictes de maltractament animal i l’abandó animal. El Dret Penal sanciona el maltractament amb penes pecuniàries, amb pena privativa de llibertat de fins a un any i amb la pena accessòria d’inhabilitació especial d’un a tres anys per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tinga relació amb els animals.

Per a l’abandó d’animals, tal com indica el Codi Penal, tot el que abandone a un animal en condicions en què puga perillar la seua vida o integritat serà castigat amb una pena de multa d’1 a 6 mesos. El jutge pot igualment imposar pena d’inhabilitació especial de 3 mesos a 1 any per a l’exercici que qualsevol tipus de professió, ofici o comerç que puga tindre relació amb animals o tinença d’animals.

Sancions administratives per abandonar un animal

La sanció administrativa d’abandó d’animals està regulada en totes les comunitats autònomes. Totes elles regulen la protecció i drets dels animals i totes aquelles conductes que tinguen a veure amb el respecte i la tinença responsable d’animals.

En l’actualitat, ens trobem amb tantes legislacions de protecció animal com comunitats autònomes té el país, i aquesta diversitat geogràfica també es tradueix en diferents graus de protecció, ja que no totes són igual de garantistes.

Aquestes lleis autonòmiques ofereixen en el seu articulat el catàleg d’infraccions i les seues respectives sancions administratives, sent en tot cas una eina molt útil per a perseguir els maltractadors, ja que les sancions econòmiques que porten aparellades són molt quantioses, moltíssim més que si el fet es persegueix per la via penal.

WhatsApp Portal de Xàtiva