Empleats jubilats a que sels farà entrega de l’escut de l’Ajuntament de Xàtiva

1888

Antonio Moreno Peña

Pertenyia a la plantilla de Personal Laboral d’aquest Ajuntament.

Des del dia de la seua incorporació el 29 d’octubre de 2009, ha prestat serveis de Fontaner en l’esmentat departament d’Aigües amb el càrrec d’Oficial fontaner, desenvolupant aquelles tasques relacionades amb el servei com són la reparació, el manteniment i la conservació de les infraestructurewa de la xarxa de la Ciutat, i també ocasionalment la instal·lació i retirada dels comptadors.

El temps de serveis prestats ha sigut de 6 anys, 8 mesos i 9 dies.

Fernando GArcia Frances

Pertenyia a la plantilla de Personal Laboral d’aquest Ajuntament.

Des del dia de la seua incorporació l’1 septembre de 1978, ha prestat serveis de Fontaner en l’esmentat departament d’Aigües amb el càrrec d’Oficial fontaner, desenvolupant aquelles tasques relacionades amb el servei com són la reparació, el manteniment i la conservació de les infraestructurewa de la xarxa de la Ciutat, i també ocasionalment la instal·lació i retirada dels comptadors.

El temps de serveis prestats ha sigut de 38 anys, 9 mesos i 15 dies.

Antonio Martinez Domenech

Pertenyia a la plantilla de Personal Funcionari.

Des del dia de la seua incorporació el 17 de juliol de 1974, ha prestat serveis d’Ordenança, realtizant tasques d’informació al públic en general, registre de sol·licituts, compulsa de documents, tauler d’anuncis, correu, atenció telefònica, fotocopiadora, assistència als plenaris i l’assistència a altres actes oficials de la corporcació.

El temps de serveis prestats ha sigut de 42 anys i 3 mesos.

WhatsApp Portal de Xàtiva