Solopizza Xàtiva

PoolWork Xàtiva

La Mancomunitat La Costera – Canal va reprenent la seua activitat habitual i el passat 26 de maig es va completar la incorporació dels últims alumnes-treballadors dels tallers d’ocupació que continuen actius, així com els docents, direcció i totes les persones de suport relacionades amb els projectes Fotae i Et Formem.

Aquests últims, en els que participen 10 persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables , estan especialitzats en Fàbriques d’Obra de Paleta i s’estan realitzant als municipis de Vallada, Moixent i Montesa . Tanmateix, a Enguera també s’ha représ l’especialitat d’Activitats Forestals.

Aquests tallers es configuren com programes mixtos d’ocupació i treball i durant els 12 mesos que duren aquests projectes, els participants reben una determinada formació en alternança amb la pràctica laboral. La reincorporació ha consistit en la tornada a l’activitat laboral de tots els tallers d’ocupació, així com la seua formació en línia en determinats programes. Cada ajuntament, junt amb l’entitat supramunicipal, ha modificat cada espai de treball per a seguir les normes de seguretat i complir així amb tots els requisits marcats per les autoritats sanitàries i l’empresa de prevenció de riscos laborals. A més, ha dotat a tot el personal de material EPIS per tal d’assegurar la protecció dels treballadors.

A aquest respecte la presidenta de l’entitat Ma José Tortosa apuntava “continuarem treballant cap aquesta nova normalitat en la que s’han establert tots els protocols de seguretat per a l’acompliment de les seues funcions de tot l’equip, tant d’alumnes com personal docent i administratiu”.

Així mateix, els programes Fotae també s’estan executant en els municipis de Montesa, Vallada, Moixent i Rotglà i Corberà reiniciant la seua activitat dos setmanes abans que els tallers Et Formem.

Cal recordar que aquests tallers estan gestionats per la Mancomunitat de Municipis La Costera – Canal i Labora i cofinançats pel Fons Social Europeu I el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

WhatsApp Portal de Xàtiva