Solopizza Xàtiva

  • El Senat, sense el PSOE, dóna suport a la petició de Compromís d’exigir un etiquetatge de la mel que explicite el percentatge dels seus orígens.

El Senat ha aprovat una moció del senador Carles Mulet en la qual s’han reclamat al Govern accions per a “aclarir l’origen de la mel en benefici dels consumidors”, la seua composició i mescles, alguna cosa que estan reclamant els productors de les diferents zones apícoles del país, que veuen com aquest producte és mata d’una normativa que el desprotege enfront de mels que arriben d’altres països, són sobrecalfades o amb addicions de sacarosa i que es mesclen o envasen al nostre país.

La moció demana modificar tant el Reial decret com la Directiva Europea aplicable al sector, perquè es regule clarament que ha de constar en l’etiquetatge dels envasos de mel que es venen a Espanya els percentatges de mescla d’origen de la mel continguda en l’envàs (tal com està redactat pot portar un 1% de mel espanyola i el 99% de mel xinesa); ha de modificar-se el text i eliminar-se “fabricat a Espanya” i substituir-se per “envasament a Espanya procedent de ….” fent constar el país de procedència real, encara que siga reimportada d’un altre país europeu.

Mulet ha defensat en la Comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació la necessitat que es modifique la normativa estatal i europea que es regule clarament que en l’etiquetatge es mostren els percentatges de mescla d’origen, fent constar el país de procedència real i la seua porcetage exacte, i prohibir la comercialització per al consumidor de mels sobrecalfades per a evitar el frau de les addicions de sacarosa, una competència deslleial que seria controlada amb anàlisi en laboratoris oficials. “Davant la confusió i portes obertes a les estafes i la murrieria, hem reclamat que, en col·laboració amb les CCAA, s’amplien i milloren les mesures de control de la qualitat de la mel per a així enfortir al sector apícola. Per a això l’acord, que s’ha aprovat per 14 vots a favor i les 13 abstencions de PSOE i Ciutadans, reclama accions davant les institucions de la Unió Europea davant els buits legals per a modificar la Directiva i que s’especifique la procedència de les mels presents en la mescla i la seua proporció”, ha dit.

Mulet ha insistit en la necessitat de defensar i enfortir el sector apícola espanyolla qualitat del qual és innegable, que aporta beneficis a la salut i producció d’aliments i que s’està veient perjudicada per la regulació actual i l’escassa defensa del sector”.

Mortaldat i abelles invasores

D’altra banda, la moció aprovada reclama activar projectes d’investigació en coordinació amb les comunitats autònomes que indaguen en les causes de la mortaldat entre les abelles, en el que s’ha vingut denominant síndrome del despoblament, que ha provocat a nivell mundial la desaparició de més d’1.000 milions d’abelles, que pot tenir el seu origen en situacions sanitàries, ambientals-productives (sequera, climatologia, canvi climàtic, paràsits, ús de fitosanitaris o principis actius, etc.) alguna cosa que afecta greument el cultiu i producció d’aliments per als éssers humans.

Finalment demana finançar projectes d’investigació en coordinació amb les comunitats autònomes per a lluitar contra la presència i extensió d’espècies invasores com la vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax), present ja al nostre país i que genera importants perjudicis en el sector apícola estatal, ja que acaba amb els ruscos en poc temps i depreda abelles de manera agressiva.

Finalment la moció s’ha aprovat per 14 vots a favor i 13 abstencions, les del PSOE i Ciutadans.

WhatsApp Portal de Xàtiva