El rebut de la llum de maig pateix una pujada interanual del 47%

FACUA adverteix del reduït impacte que tindrà el topall al gas i reclama al Govern mesures més eficaces per a protegir les famílies

95

Solopizza Xàtiva

Centelys

La factura de la llum de l’usuari mitjà va aconseguir els 120,68 euros al maig, un 46,9% per damunt dels 82,13 euros del mateix mes de l’any passat. Així ho posa de manifest l’última anàlisi de FACUA-Consumidors en Acció sobre l’evolució de la tarifa semirregulada (PVPC), que situa el rebut de l’últim mes com el sisé més alt de la història. L’associació adverteix del reduït impacte que tindrà el topall al gas i reclama al Govern mesures més eficaces per a protegir les famílies.

FACUA recorda que el topall en el preu del megavat hora (MWh) de gas que s’aplicarà quan la Comissió Europea li done el seu vistiplau no evitarà que en 2022 els consumidors paguen el rebut més alt de tota la història. A més, la vicepresidenta Teresa Ribera va reconéixer a la fi de maig que la mesura només tindrà un impacte a la baixa en la factura del 15%.

Per a propiciar una factura raonable, l’associació ve reclamant una fórmula d’intervenció tarifària que limite a un màxim de 50 euros/MWh el preu de l’electricitat en la subhasta diària -des de finals dels 90 i fins a mitjan any passat estava fixat a Espanya en 180 euros, enfront dels 3.000 actuals-. Amb la fórmula de posar un topall al gas, aquest hauria de situar-se en poc més de 10 euros per a aconseguir aquest objectiu. La mesura proposada per Espanya i Portugal a Brussel·les planteja 40 euros de partida, que aniran pujant fins als 70 euros en finalitzar l’any que tindrà de duració.

Reivindicacions de FACUA

El model de subhasta marginalista és l’origen de l’especulació i dels desproporcionats preus que paguen els consumidors, adverteix FACUA, que reclama al Govern d’Espanya que plantege a la Comissió Europea un canvi radical en el sistema, atés que resulta absurd que els consumidors hagen de pagar les energies més barates al preu de les més cares. I les més cares no són sempre les que tenen els costos de producció més alts -les que depenen del gas-, sinó també les que, com ve ocorrent amb la hidroelèctrica, liciten en la subhasta al mateix preu o fins i tot per damunt del que el fan les centrals que cremen gas.

Així mateix, FACUA insisteix a exigir al Govern que protegisca les famílies per la via de declarar-les a totes -excepte les rendes més altes- consumidors vulnerables, de manera que puguen acollir-se conjunturalment a un bo social especial, que els permetria pagar tarifes amb grans descomptes sobre el que dicta el mercat. Es tracta d’una fórmula que, en opinió de l’associació, respecta el dret comunitari en matèria elèctrica.

El kWh al maig

Al maig de 2021, el preu del kWh d’electricitat es va situar en una mitjana de 17,20 cèntims (amb el 27,19% d’impostos indirectes inclosos). Aquest maig, el preu mitjà ha sigut de 26,49 cèntims en horària vall, 29,46 cèntims en horari pla i 34,75 cèntims en horari punta (inclòs el 10,55% d’impostos indirectes que s’apliquen en les factures emeses des del passat 16 de setembre). La mitjana aritmètica entre els tres trams ha sigut de 30,23 cèntims, un 75,8% més que fa un any. La mitjana ponderada prenent com a referència el consum de l’usuari mitjà en cada tram ha sigut de 29,65 cèntims, un 72,4% més elevada que al maig de 2021.

L’usuari mitjà utilitzat per FACUA en les seues anàlisis té una potència contractada de 4,4 kW -la mateixa en horari punta i vall- i un consum de 366 kWh mensuals. És un perfil elaborat després de l’anàlisi de diverses desenes de milers de factures d’habitatges habitats. Quant als percentatges de consum en els tres trams horaris del nou sistema de facturació, l’associació ha pres com a referència el perfil d’usuari mig tradicional sense discriminació horària publicat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que consumeix el 45% de l’electricitat en l’horària vall, el 29% en l’horari punta i el 26% en l’horari pla.

De dilluns a divendres, l’horari punta s’aplica de 10 a 14 hores i de 18 a 22 hores, el pla de 14 a 18 hores i de 22 a 00 hores, i la vall de 00 a 8 hores. Dissabtes, diumenges i festius nacionals s’aplica les 24 hores l’horària vall.

WhatsApp Portal de Xàtiva