Solopizza Xàtiva

El plenari de Xàtiva ha aprovat aquest dissabte una modificació de pressupost per a la incorporació de 542.655,57 euros de crèdit procedent del romanent no afectat per a despeses generals del present exercici 2022, el qual ha comptat amb els vots favorables del PSPV-PSOE i de la regidora no adscrita Maria Beltrán i les abstencions de Xàtiva Unida, Partit Popular i el regidor no adscrit Juan Giner.

Aquesta incorporació de romanent s‘aprofitarà per a la realització d’una nova fase d’ajuda al comerç local mitjançant altra edició dels bons de consum (300.000 euros), l’adquisició de les dues últimes torrasses de la muralla de llevant que no són de titularitat municipal (97.000 euros), i l’adquisició d’un solar urbà al carrer Sant Vicent (70.000 euros) per tal d’esmenar els problemes d’espais i equipaments públics. També es contempla pressupost per la renovació de la gespa del camp de futbol Paquito Coloma (ja executada) i la posada en marxa de la 8ª fase del Pla de Seguretat de Vies Urbanes, que aquest any superarà els 160.000 euros, amb la renovació de 800 punts de llum.

«Mobilitzem més de mig milió de recursos públics per a projectes en fase ja avançada de gestió. Recursos posats al servei de la ciutadania de Xàtiva per poder dinamitzar el comerç, posar noves faroles o renovar instal·lacions esportives», ha manifestat el portaveu socialista Ignacio Reig, qui ha afegit que «pel moment resta un romanent de 1,16 milions d’euros que suposa una seguretat econòmica més que suficient a l’espera de la liquidació del present exercici 2022».

Per la seua part, el portaveu de Xàtiva Unida Miquel Lorente ha defès la seua abstenció indicant que «és una proposta que atén a inversions interessants però en la relació d’algunes accions que van a abordar-se hi ha algunes que manquen i que són prioritàries com ara les relacionades amb infraestructures hidràuliques».

Reajust Centre de Dia

D’altra banda, el plenari municipal també ha aprovat amb els vots favorables del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i la regidora no adscrita Maria Beltrán; i l’abstenció del Partit Popular i del regidor no adscrit Juan Giner, el reajustament de les anualitats de delegació de competències en matèria d’infraestructures de serveis socials en l’Ajuntament de Xàtiva per a la construcció d’un Centre de Dia per a persones amb Diversitat Funcional dins del marc del Pla Convivint.

La regidora del PSPV-PSOE Xelo Angulo ha explicat que «aquest reajust respon a que des del moment que vam rebre la documentació no hi ha temps material per a poder fer l’execució en el present exercici 2022, per això, per responsabilitat i per la complexitat que suposa aquest projecte, posterguem les anualitats per executar el primer compromís en 2023. No obstant això, es podran avançar futurament altres anualitats si així es considerara oportú, pel que no hauria d’afectar a la data de finalització ni tampoc suposa la paralització del projecte».

Per la seua part, la regidora de Xàtiva Unida Amor Amorós ha manifestat que «votem a favor però creguem que la forma de comunicar-ho no ha estat l’adequada. No és honest donar les notícies bones i no donar les no tan bones perquè açò suposa un retràs».

WhatsApp Portal de Xàtiva