Solopizza Xàtiva

El Ple Municipal de l’Alcúdia de Crespins va acordar per unanimitat el destí dels 321.515 euros del seu superàvit en el passat ple ordinari del dia 3 de juny. En concret, es va aprovar la destinació dels 246.515 euros restants del superàvit aprovat el passat dia 13 de maig on ja es van destinar 75.000 euros a la reurbanització del carrer Calvari.

Ara, amb aquest romanent de tresoreria es duran a terme distintes millores en la població, alhora que es complementaran partides pressupostàries que ara per ara necessiten una injecció econòmica o es crearan de noves per atendre necessitats actuals.

En aquest sentit, les inversions més destacades seran la compra d’un camió per a la Brigada Municipal per import de 30.000 euros, 16.000 euros en material per a la policia local, la substitució del terrat de la Casa de la Cultura amb 33.000 euros de pressupost, l’adquisició de senyalística viària i mobiliari urbà amb 27.000 euros pressupostats, la reforma del mercat municipal amb 20.000 euros, la substitució de la climatització de la biblioteca municipal i la sala generalitat amb 10.000 euros i finalment la construcció d’una nova pista de pàdel coberta que suposarà una inversió de 39.500 euros.

L’alcalde i responsable d’hisenda, Roberto Granero, ha manifestat que es tracten d’inversions necessàries i que suposaran millores en les instal·lacions esportives, culturals i socials així com augmentaran la qualitat dels serveis públics del municipi. Finalment, Granero ha valorat molt positivament el consens de totes les forces polítiques a l’hora de decidir on aplicar el superàvit aconseguit en l’exercici passat.

WhatsApp Portal de Xàtiva