El nou Estat d’Alarma podria allargar-se fins al 9 de maig

489

Solopizza Xàtiva

PoolWork Xàtiva

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret declarant l’Estat d’Alarma per a contindre la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.

Es declara l’Estat d’Alarma amb efectes en tot el territori nacional i per un període inicial de 15 dies. Posteriorment el Govern sol·licitara al Parlament la seua extensió a sis mesos per a respondre davant la situació de risc causada per la pandèmia de la COVID-19. Aquest termini és considerat necessari, sobre la base de criteris científics i recomanacions dels experts, per a començar a superar tant la segona ona actual de la pandèmia com la seua etapa més nociva.

L’Estat d’Alarma es configura com la disposició legal que permet fixar limitacions de mobilitat i de contactes de tal manera que les Comunitats Autònomes que ho consideren necessari puguen aplicar-ho amb plena empara constitucional. La declaració respon a la petició de 10 comunitats autònomes (Euskadi, Astúries, Extremadura, La Rioja, Catalunya, Navarra, Cantàbria, Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Balears) i la ciutat autònoma de Melilla, després de la proposta del Govern d’Espanya

L’autoritat competent serà el Govern de la Nació i en cada comunitat autònoma i ciutat autònoma, l’autoritat competent delegada serà qui ostente la presidència de la comunitat o ciutat autònoma i podran decidir el nivell d’aplicació de les mesures d’aquest Reial decret segons la seua situació.

Limitació de la circulació

S’estableix una limitació de la mobilitat nocturna entre les 23.00 i les 6.00 hores, excepte en una sèrie de supòsits determinats:

  • Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  • Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en aquest apartat.
  • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Per causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
  • Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulte necessari per a la realització de les activitats previstes en els apartats anteriors.

Les comunitats i ciutats autònomes podran avançar o retardar l’hora de començament de la limitació prevista entre les 22 hores i les 00.00 i l’hora de finalització d’aquesta limitació entre les 5 hores i les 7 hores.

La seua aplicació serà immediata per a tot el país excepte la comunitat autònoma de Canàries, a causa de la seua situació epidemiològica més positiva.

A més, les comunitats autònomes podran decidir limitar l’entrada i eixida dels seus territoris, per a tot el perímetre de la comunitat o per a un àmbit inferior. Igualment, podran limitar la permanència de persones en espais públics o privats a un número màxim de 6 persones, llevat que es tracte de convivents. Aquestes mesures s’implantaren per un període mínim de set dies naturals i tant en el cas de les limitacions a l’entrada i eixida dels seus territoris com en el nombre màxim de persones en grups, seran els presidents i presidentes autonòmics els que decidisquen si aquestes mesures apliquen als seus territoris, en tot o en part, sent ells i elles les autoritats competents delegades.

La vigència de l’Estat d’Alarma no impedirà el desenvolupament ni la realització de les actuacions electorals precises per a la celebració d’eleccions convocades a parlaments de comunitats autònomes.

Criteris d’actuació

Les comunitats autònomes basaran les seues actuacions sobre la base dels indicadors i criteris acordats dijous passat pel Consell Interterritorial de Salut, relatius al nombre d’infeccions, capacitat assistencial i de salut pública i també a les característiques i vulnerabilitat de la població.

Segons aqueixos criteris s’estableixen quatre nivells de risc per a cada territori: baix, mitjà, alt o extrem. Els principals criteris són els següents:

En primer lloc, el nombre de casos detectats per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. Una incidència per davall de 25 casos per 100.000 habitants es considera de risc baix; per damunt de 25 s’estima de risc mitjà. Una incidència de 150 casos es considera de risc alt, i si la incidència supera els 250 casos per cada 100.000 habitants es considera de risc extrem.

Aquest indicador es completa amb els nivells d’incidència dels últims 7 dies, la incidència específica en els majors de 65 anys, que és el col·lectiu més vulnerable al COVID-19, el nivell de positivitat de les proves que es realitzen en tots i cadascun dels territoris i el percentatge de casos amb traçabilitat, és a dir, que es conega exactament quin és l’origen de la infecció.

En segon lloc, el grau d’ocupació dels serveis hospitalaris i els llits UCI. Es considerarà risc molt alt si el nombre de llits ocupats per pacients de COVID-19 supera el 15% en hospitalització global i el 25% en el cas dels llits d’UCI.

Durant la vigència de l’Estat d’Alarma declarat per aquest Reial decret, el Govern podrà dictar successius decrets que modifiquen el que s’estableix en aquest, dels quals haurà de donar compte al Congrés dels Diputats.

Reforç de la coordinació

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut es reunirà cada setmana, perquè els seus membres (el ministre de Sanitat i tots els consellers autonòmics de sanitat) avaluen la situació setmanalment i establisquen una resposta sanitària coordinada.

Com ha vingut ocorre nt fins hui el ministre de Sanitat compareixerà quinzenalment davant el Congrés dels Diputats per a donar compte de la situació epidemiològica del nostre país i de les mesures que s’estan aplicant per a frenar la pandèmia.

Fins hui, el Ministeri de Sanitat ha mantingut 182 reunions amb les comunitats autònomes i s’han repartit 296 milions de material sanitari, dels quals 221 milions han anat destinats a les comunitats autònomes.

WhatsApp Portal de Xàtiva