El Lluís Alcanyís implanta una nova tècnica que millora la seguretat de pacients durant la cirurgia de tiroides

Millora la seguretat del pacient i els professionals, i reduïx costos de la cirurgia de tiroide. Es monitoritzen àrees nervioses durant tota la intervenció i es prevenen lesions accidentals durant la cirurgia

169

Solopizza Xàtiva

L’Hospital Lluís Alcanyís ha incorporat una nova tècnica quirúrgica en la cirurgia de tiroide que millora la seguretat del pacient i reduïx les complicacions post quirúrgiques.

La tècnica que s’ha començat a realitzar es denomina neuromonitorització contínua del nervi recurrent i laringi superior. Aquesta tècnica quirúrgica consistix en el registre continu durant la intervenció quirúrgica de la conducció del nervi recurrent i del nervi laringi superior. L’esmentat registre ho realitza un neurofisióleg que orienta el cirurgià en la pràctica de la cirurgia de tiroide i paratiroide amb l’objetico de previndre lesions accidentals del esmentats nervis que podrien condicionar trastorns en la fonació. Aquestes estructures nervioses són molt delicades i la cirurgia sobre elles requerix de molta precisió en la dissecció quirúrgica.

Actualment, l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva realitza anualment una mitjana de 50 intervencions de tiroide i 10 de paratiroides.

Aquesta nova tècnica millora a la utilitzada anteriorment que, a més d’utilitzar un servei extern més costos, monitoritzava els nervis no de forma contínua sinó intermitent. Amb aquest procediment s’incrementa el grau de seguretat del pacient que ha de sotmetre’s a una cirurgia d’extirpació de la glàndula tiroide o paratiroide. A més, s’incrementa també la seguretat del professional en la pràctica quirúrgica i reduïx els costos de la monitorització al realitzar-se amb recursos propis de l’hospital.

Este nou procediment s’ha pogut realitzar actualment al millorar la llista d’espera de la unitat de Neurofisiologia després d’incrementar-se la plantilla amb un facultatiu més. La posada en marxa del procediment sorgix de la cooperació entre els Servicis de Cirurgia General, que ha promogut la millora, i el Servei de Neurofisiologia.

Actualment, l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva realitza anualment una mitjana de 50 intervencions de tiroide i 10 de paratiroides. La tècnica que s’ha començat a implantar s’aplica sobre aquelles cirurgies que, per les característiques del cas, puguen presentar major risc de lesió nerviosa.

Des del Servei de Cirurgia General s’ha defés la qualitat que proveïx este procediment perquè “representa un avanç quant a la seguretat del pacient en la cirurgia de tiroide i paratiroide”. Per la seua banda, el Servei de Neurofisiologia ha destacat que “es tracta d’una ampliació molt important de la seua cartera de serveis” i afegix “que ha pogut iniciar-se en este moment a causa de l’increment de recursos humans en este servei i la millora de la seua demora mitjana d’altres tècniques i atenció de consultes”.

En estes primeres setmanes, s’han realitzat ja un total de cinc intervencions quirúrgiques amb esta tècnica i els seus resultats els qualifiquen ambdós serveis com “satisfactoris i que milloren, sens dubte, la tècnica que s’aplicava anteriorment, perquè la complementen”.

WhatsApp Portal de Xàtiva