Solopizza Xàtiva

La PCR és una prova diagnòstica de biologia molecular que per la seua complexitat no és habitual que es realitze en Hospitals Comarcals. Aquesta tècnica serveix per a detectar material genètic del virus en mostres obtingudes generalment per frotis nasofaringi.

Al disposar d’equips de determinació molecular en PCR en ús en el l’Hospital, es va decidir des del passat mes de febrer iniciar la realització pròpia de les PCR que normalment s’havien de traslladar a València. Amb això s’aconseguia major rapidesa en els resultats.

La iniciativa que va partir de la Direcció de l’Hospital, ha comptat amb el total suport dels professionals de microbiologia els que es van posar a treballar durant la segona quinzena de febrer a obtindre els reactius necessaris, que ja escassejaven en el mercat, per a iniciar la tècnica com més prompte millor.

La Dra. Mª Carmen Alonso, Cap del Servici de Microbiologia del Departament Xàtiva-Ontinyent ha explicat les dificultats i el repte que ha suposat poder realitzar la tècnica ací, així com els resultats obtinguts que superen amb escreix els d’altres Departaments i Hospitals que no compten amb aquestes possibilitats.

Així ens ha comptat que “a març ja començarem a realitzar proves enviant les mostres a l’Hospital General de València i en pocs dies iniciarem una fase de realització de PCRs en paral·lel amb ells, fins a comprovar que eixia bé. D’esta manera començarem a organitzar-nos per a posar en marxa la PCR per a coronavirus a Xàtiva. La primera PCR la nostra es va muntar el 23 de març però abans ja es patia un desabastiment general de reactius i això generava tensions”.

Per a poder dur a terme este treball des de la Direcció del Centre se’ns va dotar de dos tècnics més per a incrementar la nostra capacitat, al mateix temps que no cessava la cerca de reactius” ha comentat la Doctora.

La determinació en PCR comporta no sols disposar d’equipament sinó de la dedicació de, almenys, 6 hores per tanda (en cada tanda es poden processar 24, 48 o 96 mostres) el que suposa un esforç destacable de personal i gasto en reactius. La setmana que ve aquest laboratori podrà realitzar la PCR en casos urgents en 45 minuts gràcies a uns nous reactius ja disponibles en el mercat.

La Dra. Alonso ha explicat que “al principi va haver-hi molta angoixa diària perquè el desabastiment de reactius era important, però la demanda es va incrementar exponencialment a partir del 23 de març; hi havia molta pressió assistencial, molts pacients ingressats, calia realitzar proves a persones en domicilis, també a l’atenció primària. Va ser una setmana molt dolorosa i molt forta“.

Ens hem organitzat amb molt rendiment i suport per part dels tècnics de laboratori, infermeria i auxiliar administrativa que han estat disposats a treballar quantes hores fera falta i de mutu propi van començar a vindre a les 7 del matí per a muntar la tècnica” a resaltat la Doctora.

Hui encara treballen a màxim rendiment en una prova que s’està considerant la més demandada en aquesta pandèmia. La Dra. Alonso diu que açò és “una mostra d’un compromís personal dels tècnics sense els quals no haguera sigut possible muntar aquesta tècnica ací” dels que vol destacar: “tenen molta destresa en la realització de tècniques de biologia molecular en PCR per la seua formació“.

En aquest sentit des de Microbiologia s’ha volgut destacar que “anem per davant d’altres Departaments quant a realització de PCR inclús superant les exigències dels protocols actuals i és gràcies a les ganes de treballar, al compromís amb els pacients i el suport de la Direcció” destacant també l’avanç en la realització de la tècnica de Serologia “que hem sigut dels primers Departaments a realitzar per quimioluminiscencia (que no són els test ràpids) utilitzant sèrum” una tècnica que es va implantar a mitjan abril quan “muntem la serologia directament en sèrum a tots els pacients que havien sigut positius per PCR

Disposar d’una prova per a coronavirus en serologia està servint també per a establir un protocol intern dissenyat pel Servici d’Anestèsia per a conéixer si estan infectats nombrosos pacients que han de ser atesos de forma urgent o no demorable durant aquesta crisi sanitària. “Amb això s’està protegint la seguretat dels pacients que han tingut o han de passar per una prova invasiva com a intervencions quirúrgiques, endoscòpies, o broncoaspirados

WhatsApp Portal de Xàtiva