Solopizza Xàtiva

El Departament de Salut Xàtiva Ontinyent he editat el seu “Guia per a comares en educació per a la salut matern-infantil“. El document que ha sigut presentat aquesta setmana a tot el personal, pretén aconseguir unificar criteris i coneixements de manera que en tot el departament de salut l’atenció matern infantil es preste amb els mateixos paràmetres de qualitat assistencial en qualsevol dels centres a què s’acudisca.

Aquest document també vol servir de ferramenta per a la Promoció de la salut abans, durant i després de l’embaràs, així com de reforç dels coneixements de tots els seus professionals de la salut. La guia consta de 107 pàgines en què arreplega capítols sencers a temes com la consulta preconcepcional, l’atenció i control a l’embaràs i part, l’alimentació i cures nutricionals durant la gestació, sexualitat, procés del part i puerperi, cures del recent nascut i lactància materna.

A més de la col·laboració de 5 comares del departament, la guia ha sigut elaborada amb la participació dels serveis de ginecologia, pediatria, anestèsia i les coordinacions d’atenció primària, junt amb la comissió d’humanització del naixement i la lactància. Aquesta guia posa de manifest que les comares actuen sobre el 50% de la població del departament: “dónes tant en edat fèrtil com no, ja que aborden tots els aspectes de l’atenció sexual i reproductiva durant tot el cicle vital femení, des del naixement a l’etapa climatèrica” i se centra en l’educació matern-infantil “sent l’Educació per a la Salut matern-infantil en l’àmbit grupal una de les ferramentes clau para Promoció de la salut durant la gestació”.

Des del grup autor d’aquesta guia s’ha destacat que la finalitat de la mateixa és “homogeneïtzar els continguts dels cursos de l’Educació per a la Salut Materna-Infantil grupal o individual que realitzen la comares del nostre Departament de Salut i proporcionar un reforç en els coneixements”. Des de la Comissió d’humanització del naixement (COHUNALA) s’ha destacat la utilitat d’aquesta bah perquè “suposa un recurs bàsic perquè les gestants, les seues parelles i els seus fills-as tinguen el mateix benefici en l’atenció i promoció de la seua salut pertanguen o acudisquen indistintament, a un centre de salut d’un lloc o un altre del nostre Departament per a rebre l’atenció de la comare” amb un objectiu final de “millorar la qualitat dels recursos de què disposem i que hem de proporcionar com a cures de promoció dins de la cartera de serveis que les comares han d’oferir”.

WhatsApp Portal de Xàtiva