Solopizza Xàtiva

Centelys

  • S’invertix en millores d’eficiència energètica, il·luminació LED i sostenibilitat
  • Una campanya anima els professionals a l’estalvi energètic en el seu àmbit laboral

Les accions de sostenibilitat que porta endavant el Departament de Salut des de fa més de tres anys inclouen un pla d’estalvi d’electricitat basat en la inversió constant en eficiència energètica i l’estímul i promoció de l’estalvi elèctric entre professionals.

A la inversió en tecnologia més eficient en consum elèctric, s’unix les iniciatives del Comité de Sostenibilitat i Salut Urbana del Departament de Salut que ha portat avant el control dels seus consums i la proposta de solucions de sostenibilitat i gasto energètic que ja s’estan implementant.

En els últims tres anys l’àrea de Manteniment de l’Hospital Lluís Alcanyís ha substituït per complet la il·luminació exterior basada en vapor de sodi per tecnologia LED, aconseguint un estalvi energètic del 50% del consum en il·luminació externa.

Esta línia de millores en l’eficiència elèctrica ha permés també la substitució de més de 950 lluminàries interiors de fluorescència, per pantalles LED que també aconseguixen una reducció del consum del 50% en cada pantalla substituïda.

L’Hospital Lluís Alcanyís ha posat en funcionament més de 120 m² de captadors solars tèrmics amb capacitat per a calfar més de 15.000 litres d’aigua sanitària, la qual cosa també resulta un estalvi energètic destacable. L’objectiu és arribar a obtindre la totalitat de l’aigua calenta per mitjà d’energia solar en els pròxims mesos.

A més l’Hospital de Xàtiva preveu instal·lar sobre una de les seues cobertes de l’edifici industrial prop de 100m2 de panells fotovoltaics que unirà la seua producció elèctrica a la instal·lació del centre i que preveu l’aportació d’una potència elèctrica en pic de 18,48 Kwp.

“Fes un gest”

La constant en accions per la reducció del consum elèctric es trasllada també a una iniciativa sobre el personal: Es tracta de la campanya “Fes un Gest” que es va iniciar a finals del passat any entre els professionals de tot el Departament de Salut.

La campanya consistix en un avís per mitjà de la intranet professional, que recorda com es pot contribuir millor a l’estalvi energètic amb actituds personals. Juntament també s’ha creat un espai web que explica els objectius d’esta campanya de sensibilització.

També, en totes les pantalles dels ordinadors del Departament s’emet a l’inici de cada sessió, un recordatori sobre com es pot contribuir a estalviar energia, instant a apagar els aparells i llums en quant no cal.

La campanya pretén sensibilitzar no sols amb els beneficis monetaris que produïx un estalvi elèctric, sinó també amb la reducció de l’empremta de carboni i emissions de CO2 que generen els centres sanitaris.

Actualment el departament de salut Xàtiva-Ontinyent i en concret el seu Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, és dels pocs hospitals de la xarxa valenciana d’hospitals públics, que calcula la seua empremta de carboni, mantenint així, el segell de CALCULA 2019 que concedix el Ministeri de Transició Ecològica pel seu compromís inicial a calcular per a poder reduir les seues emissions contaminants.

Des de l’àrea de Manteniment del Departament de Salut i d’acord amb estes iniciatives del comité de Sostenibilitat, es realitza un seguiment dels consums elèctrics per a avaluar l’efecte d’estes iniciatives i poder actuar amb els resultats. D’esta manera, després del període estival, es continuarà avant proposant noves iniciatives o millores en l’actual pla perquè estes tinguen un efecte real sobre un consum elèctric més sostenible i racional.

WhatsApp Portal de Xàtiva