Apertuta JYSK Xàtiva

Solopizza Xàtiva

Ens disposem a fer un estudi sobre el clima de la ciutat de Xàtiva, basant-nos en les dades recollides en la web d’AVAMET, l’Associació Valenciana de Meteorologia, en aquest cas, des de l’estació instal·lada en l’IES Josep de Ribera de la ciutat de Xàtiva, ubicada a 98 metres sobre el nivell del mar.

En primer lloc i pel que fa les precipitacions, el total anual ha estat de 575mm, quantitat considerada moderada, característica del clima mediterrani litoral o continentalitzat. A més, la distribució de la pluja ha estat molt irregular, ja que hi ha més de dos mesos considerats secs (gener, febrer, maig, juny, juliol, agost i novembre) bàsicament coincidents amb l’estiu i l’hivern. El màxim es troba a l’abril, amb 162,6 mm, i el mínim al febrer i en juny, amb 0 mm. Aquestes precipitacions sempre les trobem en forma de pluja, atés que no s’ha arribat a temperatures properes o inferiors a 0ºC tret d’alguna ocasió puntual. A la nostra ciutat, situada en la costa mediterrània, trobem un altre factor pel qual les precipitacions són menors (a més de les temperatures o altres); i és perquè les borrasques atlàntiques perden la seua humitat quan travessen la Península i les barreres muntanyoses paral·leles a la costa mediterrània (la Safor) eviten la influència del Mediterrani, produint poques precipitacions en aquest territori.

En segon lloc, ens disposem a analitzar les temperatures de l’any. Trobem una mitjana anual de 18,8ºC; considerada alta (supera els 18ºC). Al llarg de l’any, observem un estiu molt calorós, amb temperatures mitjanes mensuals properes als 30ºC. Juliol és el més calorós, amb 27,9ºC. L’hivern és suau, considerant que la temperatura mitjana del mes més fred és major als 10ºC. Gener és el més fred, amb un mitjana de 10,6 ºC. D’aquesta manera, l’amplitud tèrmica (diferència entre el mes més calorós i el més fred) és de 17,3ºC, un valor considerat alt i propi de llocs d’interior. Açò es deu a que la influència del mar, que podria suavitzar les temperatures, es veu obstaculitzada per les muntanyes que ens separen de la comarca de la Safor.
L’estiu és calorós, ja que tots els mesos d’estiu superen els 22ºC, i l’hivern és temperat, amb mitjanes superiors als 10ºC en tots els mesos d’hivern.

D’altra banda i en tercer lloc, a l’any 2019, van haver-hi set mesos secs: gener, febrer, maig, juny, juliol, agost i novembre, com s’observa seguint l’Índex de Gaussen, veient si les precipitacions estan per sota de la línia de la temperatura (aridesa mensual). S’ha de destacar que els dos pics màxims de precipitacions de l’any (abril i desembre) és una peculiaritat de l’any passat, per tal com normalment no s’arriba fins aquest elevat nombre de precipitacions en un mateix mes. A més, habitualment les màximes precipitacions solen concentrar-se en els mesos de setembre i octubre. També podem analitzar l’aridesa general, dividint la precipitació total per la temperatura mitjana anual i sumant al resultat 10 (índex de Martonne). En aquest cas, ens dóna un resultat de 19,97; cosa que indica que aquesta zona s’hauria d’identifcar com a semiàrida.

Tenint en compte totes aquestes dades analitzades, podem afirmar que les característiques climàtiques de la ciutat de Xàtiva, expressades al climograma, coincideixen amb un clima mediterrani litoral; encara que amb algunes peculiaritats pròpies.

Com a curiositat, algunes dades meteorològiques significatives a Xàtiva el 2019 són les següents:
– El dia amb la temperatura més alta de tot l’any fou el 9 d’agost, amb 41,9 °C. El dia amb la temperatura més baixa de tot l’any fou l’11 de gener, amb -1,5 °C.
– El dia amb major quantitat de precipitacions fou el 2 de desembre, amb un total de 70 mm.
– La ràfega de vent més forta fou registrada el dia 21 de desembre, amb una velocitat de 72,4 km/h.

 

BASES DEL CONCURS

 1. Consistirà en l’elaboració d’un estudi detallat de les dades recollides per l’estació meteorològica del Centre durant 2019.

 2. Haurà d’incloure un Diagrama de Gaussen elaborat en format Excel.

 3. Tanmateix caldrà indicar les dades més significatives i el dia en què es van produir:

  • Temperatura màxima i mínima

  • Jornada amb major quantitat de precipitacions

  • Ràfega de vent més forta

 4. S’haurà de fer un estudi comparatiu amb les característiques climàtiques del nostre entorn (Clima Mediterrani de Litoral) a fi de comprovar si les dades de 2019 es corresponen amb la dinàmica habitual o si hauríem de parlar de dades extraordinàries. Amb eixa finalitat s’analitzaran:

  • Precipitacions: Total anual, distribució al llarg de l’any, intensitat, tipologia, índex d’aridesa, mesos secs…

  • Temperatures: Mitjana anual, evolució al llarg de l’any, amplitud tèrmica anual…

  • Es valorarà l’argumentació en relació amb les característiques del nostre clima.

 5. Caldrà detallar la webgrafia i bibliografia utilitzada. Tanmateix s’haurà d’indicar les característiques de l’estació meteorològica de la qual s’ha obtingut la informació.

 6. Termini de presentació: els treballs s’hauran de presentar durant la primera setmana lectiva del mes de gener (7-10/01/2020) en format d’arxiu informàtic (Word i Excel) al professorat que imparteix la matèria de Geografia de 2n de Batxillerat.

 7. Els treballs entregats seran valorats pel professorat de la matèria i podran puntuar fins a 1 punt en la nota de la 2a avaluació.

 8. Se seleccionarà el millor treball presentat que serà objecte de difusió a la premsa local, tot indicant-se l’autoria del treball.

WhatsApp Portal de Xàtiva