Solopizza Xàtiva

Centelys

La tercera edició del DecideiXàtiva s’iniciarà el proper dissabte 1 de febrer, de 10 a 12h a la Casa de les Dones, amb la realització d’un Taller d’Elaboració de Projectes amb Perspectiva de Gènere. En total es realitzaran, durant el mes de febrer, 3 tallers organitzats per àmbits i tipologia de projectes (Urbanisme i Mobilitat, projectes juvenils i projectes amb perspectiva de gènere), i on les persones participants podran donar la seua opinió per a després, i de manera col·laborativa i grupal, elaborar projectes concrets que milloren la Ciutat. El calendari dels tallers serà el següent:

Taller Perspectiva de Gènere: dissabtes 1 i 15 de febrer (de 10 a 12h) – Casa de les Dones
Taller Urbanisme i Mobilitat: dimecres 5 i 19 de febrer (de 18.30 a 20.30h) – Col.legi d’Arquitectes
Taller Joves: divendres 14 i 28 de febrer (de 18.30h a 20.30h) – Casa de la Joventut

Una vegada finalitzada aquesta fase d’elaboració col·lectiva s’obrirà un termini (del 21 de febrer al 6 de març) per a la presentació i validació ciutadana de totes les propostes presentades. Aquesta fase serà liderada pel Grup Motor el qual haurà de garantir el compliment de la normativa del procés participatiu. A més, aquelles propostes que no hagen sigut presentades a nom d’una associació de Xàtiva o als espais de taller hauran d’aconseguir un mínim de 25 avals mitjançant una votació telemàtica a la web del DecideiXàtiva. Les propostes que siguen validades passaran a l’estudi tècnic que realitzaran els diferents departaments municipals entre els dies 6 de març i 15 d’abril.

Del 16 al 30 d’abril serà el moment de l’exposició pública de propostes ciutadanes que finalment passaran a Consulta els dies 4 a l’11 de maig.
Per últim, s’ha de destacar que el resultat de la consulta realitzada durant 2020 s’incorporarà al pressupost ordinari de 2021, en vistes a millorar la concreció dels projectes triats per la ciutadania. D’aquesta manera es guanya temps per als diferents tràmits administratius, que es podran iniciar a 2020, i per a la mateixa execució de les inversions seleccionades, que es podran fer al llarg de 2021.

«El canvi d’aquests pressupostos participatius a caràcter biennal respon a que d’aquesta manera es dóna una major facilitat en els processos participatius. Cal recordar que els projectes que es van a votar en 2020 s’incorporaran en el 2021, fent que puguen entrar així en el pressupost ordinari d’una manera normalitzada, aconseguint major suport per part de la intervenció de l’Ajuntament, i tenint també més temps per a l’execució d’aquestes propostes», ha explicat la regidora de Participació ciutadana Lena Baraza, qui ha afegit que «després de veure els resultats de les darreres edicions, hem considerat mantenir els tallers temàtics perquè donen un millor resultat».

El tècnic en Participació Ciutadana, Raúl Camacho, ha comentat per la seua part que «la idea dels tallers és crear un espai per a que veïnes i veïns de Xàtiva s’ajunten per tal d’elaborar propostes per al DecideXàtiva 2020».

CALENDARI DECIDEIXÀTIVA 2020

Jornada Informativa “decideiXàtiva i Pressupost Municipal 2020” i Constitució del grup Motor

Mes de desembre de 2019

Grup Motor i inici del projecte

Sessió formativa: 23 de gener 2019

Tallers temàtics (Urbanisme i Mobilitat, Perspectiva de Gènere i Igualtat, i Projectes Juvenils)

De l’1 al 22 de febrer

Presentació i Validació Ciutadana de Propostes
Del 21 febrer al 6 de març

Estudi “tècnic” de Propostes
Del 6 març al 15 d’abril

Exposició Pública de Propostes Ciutadanes
Del 16 al 30 d’abril
Consulta Ciutadana
Del 4 a l’11 de maig

Presentació de Projectes seleccionats i Festa del decideiXàtiva

Juny

WhatsApp Portal de Xàtiva