El coronavirus es dispara a Xàtiva i la Costera, amb un total de 192 nous casos

2036

Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

Dades del dia 19 de desembre (última actualització 15 de desembre)

Tal com podem observar a la següent taula, tretze municipis de La Costera han registrat nous casos de coronavirus amb un total de 192 nous casos.

Canals ha registrat 32 nous casos al seu municipi, mentre que Moixent ha registrat 26, la Font de la Figuera 15, Vallada 13 i Barxeta 11. Montesa ha registrat 8 nous casos, i l’Alcúdia de Crespins, la Llosa de Ranes i Rotglà i Corberà han registrat 6. Llocnou d’en Fenollet ha registrat 4, el Genovés 3 i Novetlè 1.

Per altra banda, Xàtiva ha registrat 61 nous casos de coronavirus. Per aquest motiu, la seua incidència acumulada, segons les dades de les PCR dels darrers 14 dies, se situa en 374,71.

Municipis Població PCR+ PCR+14 Defuncions
l’Alcúdia de Crespins 5157 646 10 (+6) 4
Barxeta 1601 179 18 (+11) 2
Canals 13587 1.649 70 (+32) 14
Cerdà 331 13 0 0
Estubeny 121 3 0 0
la Font de la Figuera 2038 287 21 (+15) 1
el Genovés 2842 367 14 (+3) 1
la Granja de la Costera 285 16 0 0
Llanera de Ranes 1055 129 0 1
Llocnou d’en Fenollet 916 101 5 (+4) 1
La Llosa de Ranes 3575 529 15 (+6) 3
Moixent 4302 829 50 (+26) 3
Montesa 1164 209 44 (+8) 2
Novetlè 837 79 2 (+1) 2
Rotglà i Corberà 1138 100 8 (+6) 0
Torrella 146 3 0 0
Vallada 3039 516 33 (+13) 9
Vallés 157 0 0 0
Xàtiva 29231 3.297 111 (+61) 39

Les dades de COVID-19 de municipis i Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana s’actualitzen en aquesta web dimarts i divendres, i hi inclouen les dades consolidades fins al dia anterior.

La informació que s’hi visualitza correspon a la publicada en el sistema AVE (Anàlisi de la Vigilància Epidemiològica) de la Comunitat Valenciana. És la mateixa informació que s’envia al Centre Nacional d’Epidemiologia, a través de l’aplicació SIVIES (Sistema per a la Vigilància a Espanya).

En les dades municipals, amb el pas dels dies, es poden produir reajustaments d’assignació de casos entre municipis. Per a més informació, podeu dirigir-vos al Centre de salut pública del vostre Departament de Salut.

El present tauler de monitoratge de la situació de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana és fruit de la col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i l’Institut Cartogràfic Valencià per a informar els ciutadans i posar a la seua disposició les dades recopilades diàriament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les dades es representen sobre la cartografia per a visualitzar la seua distribució geogràfica. La descàrrega dels mateixos es pot iniciar des del propi tauler enllaçat amb el repositori d’aquestes dades en el portal de Dades Obertes de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Es considera la ubicació de casos i morts que figura en l’enquesta epidemiològica, que és la que es coneix com a ubicació de risc (municipi i departament), en lloc de la ubicació de residència, ja que es considera que és més apropiat usar aquesta ubicació de risc perquè és la utilitzada en les actuacions tant en vigilància epidemiològica com en control de la infecció

La següent informació i dades es posen a la disposició dels usuaris amb l’objectiu que siguen útils només amb finalitats de comunicació i informació:

  • PCR+: casos de COVID-19 confirmats per prova diagnostica PCR
  • PCR+14: nombre de casos positius dels últims 14 dies
  • Defuncions: nombre total de morts a la localitat

Criteris per a la publicació de les dades

S’ha considerat com a ubicació més fiable per a visualitzar l’impacte del COVID-19 en la Comunitat Valenciana aquella que es coneix com a ubicació de risc, és a dir, la que figura en l’enquesta epidemiològica per a fer un seguiment del virus i les actuacions pertinents en matèria de salut pública. Aquesta informació d’ubicació de risc pot diferir, en comptades ocasions, amb la ubicació de residència dels casos, informació que s’obté a través de les dades que figuren en el SIP i que, en algunes ocasions, no es correspon ni amb el lloc de contagi ni amb la permanència d’aquest cas al llarg de la malaltia.

Així doncs, es considera que és més apropiat usar la ubicació de risc per a guiar millor les actuacions a realitzar, tant en vigilància epidemiològica com en control de la infecció i, per tant, permet oferir a la ciutadania una visió més ajustada de la incidència del virus al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Les dades s’oferiran periòdicament, si bé necessitaran un decalatge d’entre 24 i 48 hores per a ser carregats en la pàgina web amb major fiabilitat. No obstant això, és necessari recalcar que les dades amb gran nivell de desagregació, com succeeix amb els municipis i també amb els departaments, són molt sensibles a qualsevol mínima variació que es pot produir a causa de diverses causes (retards en la notificació, ajustos de resultats de laboratoris, assignació de casos desconeguts o major definició en la informació de les enquestes), per la qual cosa poden produir-se xicotetes variacions que necessiten ser verificades per a traslladar la informació de la forma més veraç possible. D’aquesta manera, l’interval d’actualització permet la reassignació de casos acumulats totals i casos acumulats en els últims 14 dies en el 99,95% dels casos.

Aquestes dades són, com fins ara, visibles gràcies a la col·laboració amb el Institut Cartográfic Valencià, dependent de la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i els fitxers es poden descarregar en la pàgina web de GVA Oberta.

WhatsApp Portal de Xàtiva