El Consorci de Bombers de València llança una campanya preventiva sobre el risc en l’ ús dels petards

49

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

El Consorci Provincial de Bombers de València ha llançat una campanya divulgativa sobre el bon ús dels petards, coincidint amb la celebració de les Falles al llarg i ample de la província de València i la proliferació del costum de llançament d’este material pirotècnic per part de menors i d’adults.

En este sentit, la primera recomanació és la d’utilitzar els articles pirotècnics adequats a cada edat, respectant la normativa vigent.

Un dels principals riscs sobre els quals alerten els bombers és el perill de provocar un incen-di a causa de l’ús de petards. En este sentit, no han de col·locar-se en papereres, conteni-dors, elements combustibles com ara vegetació, ni tampoc prop de líquids inflamables. Està prohibit, a més a més, llançar articles pirotècnics a menys de 500 metres de zones boscoses, ja que podríem provocar un foc a la muntanya.

D’altra banda, una altra recomanació important del Consorci és la de no dur a terme accions negligents que podrien augmentar la perillositat dels efectes del petard. Per això, mai s’han de situar dins de recipients com botelles, llandes o rajoles, ja que en explotar produeixen me-tralla.

També s’hi ha d’evitar altres males pràctiques que podrien originar lesions a qui llança el pe-tard o a les persones del voltant. Així, el petard s’ha d’encendre en el sòl i mai subjectant-lo en la mà. No ha de guardar-se cap article pirotècnic a les butxaques, tampoc manipular el contingut del petard ni col·locar la cara davant de cap article pirotècnic encés, i mai s’han de llançar petards contra altres persones ni animals. Finalment, des del Consorci recorden que si algun petard no s’encén bé o no explota, no cal tocar-lo, sinó esperar uns minuts i llavors humitejar-lo amb aigua.

L’objectiu de la campanya del Consorci de Bombers de València és conscienciar que, per a gaudir dels petards com a part de la festa, cal adoptar unes mesures de bon ús per a conti-nuar divertint-se en unes falles segures.

WhatsApp Portal de Xàtiva