El Consell de la Joventut de Xàtiva llança la campanya Jove Associa’t

242

Aquesta iniciativa pretén reunir joves amb inquietuds i interessos comuns a través d’una sèrie d’encontres temàtics. El primer tindrà lloc el proper dissabte 20 d’octubre amb la temàtica relacionada amb “Història-Patrimoni-Memòria”, que encetarà la primera programació trimestral.

El Consell de la joventut de Xàtiva presenta una nova campanya que anomenada “Jove Associa’t”, que constarà en aquest 2018 de tres encontres sectorials amb diferents temàtiques, començant el primer encontre al més d’octubre i finalitzant l’últim en desembre. Per al proper 2019 s’espera ampliar aquesta iniciativa i seguir realitzant encontres de manera mensual amb temàtiques totalment diverses.

L’objectiu prioritari és, en primera instància, reunir un grup de joves que compartisquen gustos, interessos o inquietuds al voltant d’un tema central prèviament establert i que es cree així una conversa interessant on cadascú parle del que més li agrada i on es puga debatre, proposar iniciatives o aportar idees amb l’ajuda d’una persona dinamitzadora que guie cada sessió. Si d’aquesta sessió es forma un grup de joves amb ganes de seguir reunint-se i treballant al voltant d’eixa temàtica, el Consell de la Joventut posarà a la seua disposició tot el que necessiten per tal de que acaben funcionant de manera autònoma.

Els primers encontres seran el relacionat amb “Història-Patrimoni-Memòria” el proper 20 d’octubre, el relacionat amb “Feminisme-Igualtat-Diversitat” el 17 de novembre i el relacionat amb “Ecologisme-Medi Ambient-Sostenibilitat” el 15 de desembre. Tots els encontres el faran els dissabtes de matí, a les 11:00h al segon pis de la Casa de la Joventut de Xàtiva i està previst que la duració de cadascun siga com a màxim de 2 hores.
La participació en aquests encontres és gratuïta i oberta a tot aquell que vullga acudir, però es demana, a ser possible, que els interessats confirmen la seua assistència a través del correu electrònic cjxativa46800@gmail.com i, si volen, expliquen dintre de la temàtica quins són els seus interessos més concrets per tal de tindre una previsió i preparar una dinamització més personalitzada.
D’altra banda, el Consell de la Jovent

ut de Xàtiva està obert a propostes per a la propera programació de la campanya Jove Associa’t i anima a la població jove a participar d’aquesta iniciativa.