Solopizza Xàtiva

  • La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va rebre un llegat que havia de donar a entitats sense ànim de lucre
  • Les entitats són l’Associació Solidaritat amb Àfrica-AVSA, la Federació Centres Juvenils Don Bosco i Xateba pels drets de la dona

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es regula la concessió directa de subvencions a l’Associació Valenciana de Solidaritat amb Àfrica-AVSA, la Federació de Centres Juvenils Don Bosco CV i Xateba pels drets de la dona.

Es tracta d’ajudes directes de caràcter excepcional a conseqüència d’una herència rebuda per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives després de la defunció d’una veïna de Xàtiva i que, d’acord amb la seua voluntat, s’ha destinat a entitats sense ànim de lucre.

Per a seleccionar a les entitats beneficiares, des de les direccions generals de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives es va fer una proposta de les associacions que realitzen una activitat de caràcter social en la zona de la localitat valenciana de Xàtiva.

Aquestes entitats proposades han presentat un programa amb actuacions a desenvolupar per a la integració de persones migrants, la millora de la infància i la joventut a través del voluntariat i el va imposar de les polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere.

Les finalitats indicades en el pla d’actuació i programa de cadascuna de les entitats beneficiàries presenten un evident interés social i són, com a entitats sense ànim de lucre d’acord amb els fins socials i activitats que desenvolupen, idònies per a percebre la subvenció i desenvolupar les actuacions de millora en els seus col·lectius.

Les subvencions que s’han acordat aprovar per concessió directa per a l’any 2021 ascendeixen a un total de 41.661 euros.

WhatsApp Portal de Xàtiva