El 99,99% dels grups d’alumnes acaba sense incidències la segona setmana de març

23

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

  • Durant la setmana passada no s’ha confinat cap grup i les comarques d’Alacant i Castelló tenen totes les aules en funcionament
  • El 0,12 % del total de l’alumnat i el 0,22 % del professorat està confinat

Durant la segona setmana de març el 99,99 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat que a data del passat divendres 11 de març hi haja confinats un total de 2 grups de 2 centres educatius. Això vol dir que el 99,9 % dels centres educatius ha conclòs la setmana amb totes les seues aules en funcionament.

Durant la setmana passada no s’ha confinat cap grup. A més, s’han desconfinat 12 grups de 5 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 2 grups de 2 centres. Per això, el total acumulat de grups confinats és de 2 aules de 2 centres educatius.

El 0,12 % del total de la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 0,08 % de l’alumnat que és positiu actiu cal sumar que, amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l’aïllament preventiu d’un altre 0,04 % d’alumnes perquè han sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al personal docent, el 0,22 % està confinat. Aquesta proporció ve donada perquè al 0,16 % del professorat que és positiu actiu cal afegir que, amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, un altre 0,06 % es troba en aïllament preventiu.

Per comarques, la totalitat dels grups d’alumnes de les comarques d’Alacant rep classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques d’Alacant, no s’ha confinat cap grup, s’han desconfinat 6 grups d’1 centre educatiu i no roman confinat, d’altres setmanes, cap grup. Per tant, no hi ha cap grup confinat.

A les comarques d’Alacant està confinat el 0,13 % de l’alumnat perquè hi ha un 0,08 % que és positiu actiu més un altre 0,05 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, el 0,24 % està confinat, ja que al 0,17 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,07 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de Castelló la totalitat dels grups d’alumnes d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló, no s’ha determinat el confinament de cap grup, s’han desconfinat 4 grups de 2 centres i no roman confinat, d’altres setmanes, cap grup. Per això, tots els centres educatius tenen totes les aules obertes.

El 0,07 % de l’alumnat de les comarques de Castelló està confinat perquè al 0,05 % que és positiu es suma que hi ha un altre 0,02 % en aïllament preventiu al ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, un 0,18 % es troba confinat, ja que al 0,13 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,05 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de València, el 99,8 % dels centres educatius no té cap grup escolar confinat. El 99,99 % dels grups fa classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques de València, no s’ha determinat el confinament de cap grup, s’han desconfinat 2 grups de 2 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 2 grups de 2 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de València és de 2 aules de 2 centres educatius.

El 0,12 % de l’alumnat de les comarques de València està confinat perquè n’hi ha un 0,08 % de positius actius més un altre 0,04 % en aïllament preventiu perquè ha sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, està confinant el 0,22 %, ja que al 0,16 % de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 0,06 % en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

Cal recordar que les famílies poden informar-se sobre les mesures de seguretat establides en els centres educatius per mitjà del web ‘aulasegura.es’. El portal inclou els protocols de seguretat, higiene, protecció i gestió de casos establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen. A més, disposa del centre d’atenció telefònica 900 300 555.

WhatsApp Portal de Xàtiva