El 99,9% dels grups d’alumnes acaba sense incidències la tercera setmana de febrer

29

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

  • El 98,2 % dels centres educatius tenen totes les aules en funcionament
  • El 0,8 % tant del total de l’alumnat com del professorat està confinat

Durant la tercera setmana de febrer el 99,9 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat que a data del passat divendres 18 de febrer hi haja confinats un total de 49 grups de 36 centres educatius. Això vol dir que el 98,2 % dels centres educatius ha conclòs la setmana amb totes les seues aules en funcionament.

Durant la setmana passada s’ha determinat el confinament de 17 grups de 16 centres educatius. A més, s’han desconfinat 139 grups de 76 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 32 grups de 20 centres. Per això, el total acumulat de grups confinats és de 49 aules de 36 centres educatius.

El 0,8 % del total de la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 0,4 % de l’alumnat que és positiu actiu cal sumar que, amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l’aïllament preventiu d’un altre 0,4 % d’alumnes perquè han sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al personal docent, el 0,8 % està confinat. Aquesta proporció ve donada perquè al 0,5 % del professorat que és positiu actiu cal afegir que, amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, un altre 0,3 % es troba en aïllament preventiu.

Per comarques, el 98,1 % dels centres educatius de les comarques d’Alacant no té cap grup confinat. El 99,9 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques rep classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques d’Alacant, s’han confinat 6 grups de 5 centres, s’han desconfinat 58 grups de 22 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 11 grups de 8 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques d’Alacant és de 17 aules de 13 centres educatius.

A les comarques d’Alacant està confinat el 0,8 % de l’alumnat perquè hi ha un 0,5 % que és positiu actiu més un altre 0,3 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, el 0,7 % està confinat, ja que al 0,5 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,2 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de Castelló, el 98,1 % dels centres educatius no té cap grup confinat. El 99,9 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló, s’ha determinat el confinament de 2 grups de 2 centres educatius, s’han desconfinat 17 grups de 14 centres i romanen confinats, d’altres setmanes, 4 grups de 3 centres educatius. Per això, el total acumulat de grups confinats a les comarques de Castelló és de 6 aules de 5 centres educatius.

El 0,8 % de l’alumnat de les comarques de Castelló està confinat perquè al 0,4 % que és positiu es suma que hi ha un altre 0,4 % en aïllament preventiu al ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, un 0,8 % es troba confinat, ja que al 0,5 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,3 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de València, el 98,2 % dels centres educatius no té cap grup escolar confinat. El 99,9 % dels grups fa classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques de València, s’ha determinat el confinament de 9 grups de 9 centres educatius, s’han desconfinat 64 grups de 40 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 17 grups de 9 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de València és de 26 aules de 18 centres educatius.

El 0,8 % de l’alumnat de les comarques de València està confinat perquè n’hi ha un 0,4 % de positius actius més un altre 0,4 % en aïllament preventiu perquè ha sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, està confinant el 0,8 %, ja que al 0,5 % de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 0,3 % en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

Cal recordar que les famílies poden informar-se sobre les mesures de seguretat establides en els centres educatius per mitjà del web ‘aulasegura.es’. El portal inclou els protocols de seguretat, higiene, protecció i gestió de casos establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen. A més, disposa del centre d’atenció telefònica 900 300 555.

WhatsApp Portal de Xàtiva