Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

  • El 95,9 % dels centres educatius no tenen cap grup confinat
  • Només el 0,04 % del total de l’alumnat i el 0,1 % del professorat són positius actius

Durant la tercera setmana de novembre, el 99,7 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat el confinament de 131 grups de 80 centres educatius. Això vol dir que el 95,9 % dels centres educatius ha conclòs la setmana sense cap aula confinada.

S’ha determinat el confinament de 84 grups de 49 centres educatius. A més, s’han desconfinat 53 grups de 28 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 47 grups de 31 centres. Per tant, el total acumulat de grups confinats és de 131 aules de 80 centres educatius.

Entre la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP s’han detectat un 0,04 % de positius actius del total de l’alumnat. Amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,2 % d’alumnes.

Pel que fa al personal docent, s’han confirmat un 0,1 % de positius actius del total del professorat. Amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,1 % del professorat.

Per comarques, el 96,9 % dels centres educatius de les comarques d’Alacant no té cap grup confinat. El 99,8 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques rep classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques d’Alacant, s’han confinat 15 grups de 13 centres, s’han desconfinat 25 grups de 14 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 13 grups de 8 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques d’Alacant és de 28 aules de 21 centres educatius.

A les comarques d’Alacant s’ha registrat un 0,02 % de casos positius en l’alumnat. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,2 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, s’ha registrat un 0,1 % de docents positius actius. Amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,04 % del professorat.

A les comarques de Castelló, el 92,8 % dels centres educatius no té cap grup confinat. El 99,2 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló, s’ha determinat el confinament de 26 grups de 12 centres educatius, s’ha desconfinat 15 grups de 7 centres i romanen confinats, d’altres setmanes, 12 grups de 7 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de Castelló és de 38 aules de 19 centres educatius.

Entre l’alumnat de les comarques de Castelló hi ha un 0,1 % de positius actius del total de l’alumnat. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,5 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, s’ha registrat un 0,1 % de positius actius. Amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,1 % del professorat.

A les comarques de València, el 96,1 % dels centres educatius no té cap grup escolar confinat. El 99,7 % dels grups fa classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques de València, s’ha determinat el confinament de 43 grups de 24 centres educatius, s’han desconfinat 13 grups de 7 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 22 grups de 16 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de València és de 65 aules de 40 centres educatius.

Entre l’alumnat de les comarques de València, n’hi ha un 0,04 % de positius actius. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,2 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, s’ha registrat un 0,1 % de positius actius. Amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,05 % del professorat.

Cal recordar que les famílies poden informar-se sobre les mesures de seguretat establides en els centres educatius per mitjà del web ‘aulasegura.es’. El portal inclou els protocols de seguretat, higiene, protecció i gestió de casos establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen. A més, disposa del centre d’atenció telefònica 900 300 555.

WhatsApp Portal de Xàtiva