El 99,6% dels grups d’alumnes acaba sense incidències la segona setmana de febrer

29

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

  • El 95,1 % dels centres educatius tenen totes les aules en funcionament
  • L’1,8 % del total de l’alumnat i l’1,6 % del professorat està confinat

Durant la segona setmana de febrer el 99,6 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat que a data del passat divendres 11 de febrer hi haja confinats un total de 171 grups de 96 centres educatius. Això vol dir que el 95,1 % dels centres educatius ha conclòs la setmana amb totes les seues aules en funcionament.

Durant la setmana passada s’ha determinat el confinament de 59 grups de 34 centres educatius. A més, s’han desconfinat 337 grups de 182 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 112 grups de 62 centres. Per això, el total acumulat de grups confinats és de 171 aules de 96 centres educatius.

L’1,8 % del total de la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que a l’1 % de l’alumnat que és positiu actiu cal sumar que, amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l’aïllament preventiu d’un altre 0,8 % d’alumnes perquè han sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al personal docent, l’1,6 % està confinat. Aquesta proporció ve donada perquè a l’1,1 % del professorat que és positiu actiu cal afegir que, amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, un altre 0,5 % es troba en aïllament preventiu.

Per comarques, el 95,6 % dels centres educatius de les comarques d’Alacant no té cap grup confinat. El 99,5 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques rep classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques d’Alacant, s’han confinat 23 grups de 13 centres, s’han desconfinat 95 grups de 51 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 46 grups de 17 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques d’Alacant és de 69 aules de 30 centres educatius.

A les comarques d’Alacant està confinat l’1,6 % de l’alumnat perquè hi ha un 0,9 % que és positiu actiu més un altre 0,7 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, l’1,7 % està confinat, ja que a l’1,2 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,5 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de Castelló, el 93,5 % dels centres educatius no té cap grup confinat. El 99,6 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló, s’ha determinat el confinament de 9 grups de 6 centres educatius, s’han desconfinat 54 grups de 37 centres i romanen confinats, d’altres setmanes, 12 grups d’11 centres educatius. Per això, el total acumulat de grups confinats a les comarques de Castelló és de 21 aules de 17 centres educatius.

El 2,2 % de l’alumnat de les comarques de Castelló està confinat perquè a l’1,2 % que és positiu es suma que hi ha un altre 1 % en aïllament preventiu al ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, un 1,3 % es troba confinat, ja que a l’1 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,3 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de València, el 95,2 % dels centres educatius no té cap grup escolar confinat. El 99,6 % dels grups fa classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques de València, s’ha determinat el confinament de 27 grups de 15 centres educatius, s’han desconfinat 188 grups de 94 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 54 grups de 34 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de València és de 81 aules de 49 centres educatius.

L’1,9 % de l’alumnat de les comarques de València està confinat perquè n’hi ha un 1 % de positius actius més un altre 0,9 % en aïllament preventiu perquè ha sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, està confinant l’1,5 %, ja que a l’1 % de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 0,5 % en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

Cal recordar que les famílies poden informar-se sobre les mesures de seguretat establides en els centres educatius per mitjà del web ‘aulasegura.es’. El portal inclou els protocols de seguretat, higiene, protecció i gestió de casos establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen. A més, disposa del centre d’atenció telefònica 900 300 555.

WhatsApp Portal de Xàtiva