Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

  • El 91,7 % dels centres educatius no tenen cap grup confinat
  • Només el 0,1 % del total de l’alumnat i el 0,2 % del professorat són positius actius

Durant la segona setmana de desembre, el 99,3 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat el confinament de 291 grups de 163 centres educatius. Això vol dir que el 91,7 % dels centres educatius ha conclòs la setmana sense cap aula confinada.

S’ha determinat el confinament de 127 grups de 61 centres educatius. A més, s’han desconfinat 139 grups de 58 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 164 grups de 102 centres. Per tant, el total acumulat de grups confinats és de 291 aules de 163 centres educatius.

Entre la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP s’han detectat un 0,1 % de positius actius del total de l’alumnat. Amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,7 % d’alumnes.

Pel que fa al personal docent, s’han confirmat un 0,2 % de positius actius del total del professorat. Amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,2 % del professorat.

Per comarques, el 91,4 % dels centres educatius de les comarques d’Alacant no té cap grup confinat. El 99,2 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques rep classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques d’Alacant, s’han confinat 58 grups de 27 centres, s’han desconfinat 56 grups de 25 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 53 grups de 31 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques d’Alacant és de 111 aules de 58 centres educatius.

A les comarques d’Alacant s’ha registrat un 0,1 % de casos positius en l’alumnat. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,8 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, s’ha registrat un 0,2 % de docents positius actius. Amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,2 % del professorat.

A les comarques de Castelló, el 89,3 % dels centres educatius no té cap grup confinat. El 98,9 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló, s’ha determinat el confinament de 20 grups de 6 centres educatius, s’ha desconfinat 18 grups de 6 centres i romanen confinats, d’altres setmanes, 34 grups de 22 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de Castelló és de 54 aules de 28 centres educatius.

Entre l’alumnat de les comarques de Castelló hi ha un 0,2 % de positius actius del total de l’alumnat. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 1,1 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, s’ha registrat un 0,2 % de positius actius. Amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,1 % del professorat.

A les comarques de València, el 92,5 % dels centres educatius no té cap grup escolar confinat. El 99,4 % dels grups fa classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques de València, s’ha determinat el confinament de 49 grups de 28 centres educatius, s’han desconfinat 65 grups de 27 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 77 grups de 49 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de València és de 126 aules de 77 centres educatius.

Entre l’alumnat de les comarques de València, n’hi ha un 0,1 % de positius actius. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,6 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, s’ha registrat un 0,2 % de positius actius. Amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,1 % del professorat.

Cal recordar que les famílies poden informar-se sobre les mesures de seguretat establides en els centres educatius per mitjà del web ‘aulasegura.es’. El portal inclou els protocols de seguretat, higiene, protecció i gestió de casos establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen. A més, disposa del centre d’atenció telefònica 900 300 555.

WhatsApp Portal de Xàtiva