El 98,9% dels grups d’alumnes acaba sense incidències la primera setmana de febrer

29

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

  • El 87,6 % dels centres educatius tenen totes les aules en funcionament
  • El 3,9 % del total de l’alumnat i el 2,9 % del professorat està confinat

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha constatat que durant la primera setmana de febrer el 98,9 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat que a data del passat divendres 4 de febrer hi haja confinats un total de 449 grups de 244 centres educatius. Això vol dir que el 87,6 % dels centres educatius ha conclòs la setmana amb totes les seues aules en funcionament.

Durant la setmana passada s’ha determinat el confinament de 106 grups de 57 centres educatius. A més, s’han desconfinat 659 grups de 283 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 343 grups de 187 centres. Per això, el total acumulat de grups confinats és de 449 aules de 244 centres educatius.

El 3,9 % del total de la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 2,1 % de l’alumnat que és positiu actiu cal sumar que, amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l’aïllament preventiu d’un altre 1,8 % d’alumnes perquè han sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al personal docent, el 2,9 % està confinat. Aquesta proporció ve donada perquè al 2 % del professorat que és positiu actiu cal afegir que, amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, un altre 0,9 % es troba en aïllament preventiu.

Per comarques, el 90 % dels centres educatius de les comarques d’Alacant no té cap grup confinat. El 99 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques rep classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques d’Alacant, s’han confinat 38 grups de 19 centres, s’han desconfinat 195 grups de 107 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 103 grups de 49 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques d’Alacant és de 141 aules de 68 centres educatius.

A les comarques d’Alacant està confinat el 3,4 % de l’alumnat perquè hi ha un 1,8 % que és positiu actiu més un altre 1,6 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, el 2,8 % està confinat, ja que al 1,9 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,9 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de Castelló, el 81,8 % dels centres educatius no té cap grup confinat. El 98,7 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló, s’ha determinat el confinament de 21 grups de 12 centres educatius, s’han desconfinat 110 grups de 40 centres i romanen confinats, d’altres setmanes, 45 grups de 36 centres educatius. Per això, el total acumulat de grups confinats a les comarques de Castelló és de 66 aules de 48 centres educatius.

El 4,9 % de l’alumnat de les comarques de Castelló està confinat perquè al 2,6 % que és positiu es suma que hi ha un altre 2,3 % en aïllament preventiu al ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, un 3,6 % es troba confinat, ja que al 2,6 % de docents positius actius cal afegir que un altre 1 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de València, el 87,5 % dels centres educatius no té cap grup escolar confinat. El 98,8 % dels grups fa classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques de València, s’ha determinat el confinament de 47 grups de 26 centres educatius, s’han desconfinat 354 grups de 136 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 195 grups de 102 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de València és de 242 aules de 128 centres educatius.

El 4 % de l’alumnat de les comarques de València està confinat perquè n’hi ha un 2,1 % de positius actius més un altre 1,9 % en aïllament preventiu perquè ha sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, està confinant el 2,9 %, ja que al 2 % de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 0,9 % en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

Cal recordar que les famílies poden informar-se sobre les mesures de seguretat establides en els centres educatius per mitjà del web ‘aulasegura.es’. El portal inclou els protocols de seguretat, higiene, protecció i gestió de casos establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen. A més, disposa del centre d’atenció telefònica 900 300 555.

WhatsApp Portal de Xàtiva