EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

  • El 82,1 % dels centres educatius sostinguts amb fons públics ha impartit classes presencials amb normalitat en tots els grups d’alumnes
  • S’han desconfinat 243 grups i 142 centres educatius tornen a tindre de nou tots els grups funcionant presencialment

En la dotzena setmana del curs, del 23 al 27 de novembre, dels quasi 47.000 grups que hi ha a les escoles i els instituts valencians sostinguts amb fons públics, el 98,8 % ha seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència.

Per tant, dels 1.845 centres educatius que conformen el sistema educatiu valencià, ha conclòs la setmana sense cap aula confinada el 82,1 %, això és, 1.514 centres.

Aquestes dades s’extrauen de la determinació de grups nous confinats durant la dotzena setmana de curs, grups que romanen confinats de setmanes anteriors i grups que ja s’han desconfinat.

En la setmana del 23 al 27 de novembre, s’ha determinat el confinament de 186 grups de 121 centres educatius, s’han desconfinat 243 grups de 142 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 356 grups de 210 centres educatius. Per tant, el total de grups confinats a l’acabament de la setmana ha sigut de 542 grups de 331 centres educatius.

Per comarques, el 83,4 % dels 638 centres educatius de les d’Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 106 centres educatius alacantins que tenen 164 grups confinats i, per tant, el 99 % dels prop de 16.700 grups d’aquestes comarques rep classes presencials amb tota normalitat.

A les comarques d’Alacant, durant la passada setmana, es determinà el confinament de 55 grups de 34 centres educatius, s’han desconfinat 62 grups de 39 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 109 grups de 72 centres educatius.

A les comarques de Castelló, el 85,5 % dels 249 centres educatius no té cap grup confinat. En aquest cas, són alumnes de 55 grups de 36 centres els que s’han hagut de confinar. Això vol dir que el 99,1 % dels més de 6.000 grups d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la dotzena setmana del curs, a les comarques de Castelló s’ha determinat el confinament de 17 grups de 13 centres educatius, s’han desconfinat 35 grups de 17 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 38 grups de 23 centres educatius.

A les comarques de València, el 80,3 % dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no té cap grup escolar confinat. Hi ha 189 centres que tenen 323 grups confinats, és a dir, el 98,7 % dels prop de 24.300 grups fa classes presencials amb tota normalitat.

Durant la setmana del 23 al 27 de novembre, a les comarques de València s’ha determinat el confinament de 114 grups de 74 centres educatius, s’han desconfinat 146 grups de 86 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 209 grups de 115 centres educatius.

WhatsApp Portal de Xàtiva