El 97,5% dels grups d’alumnes acaba sense incidències l’última setmana de gener

55

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

  • El 76 % dels centres educatius tenen totes les aules en funcionament
  • El 6,5 % del total de l’alumnat i el 4,5 % del professorat està confinat

Durant l’última setmana de gener el 97,5 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat que a data del passat divendres 28 de gener hi haja confinats un total de 1.002 grups de 470 centres educatius. Això vol dir que el 76 % dels centres educatius ha conclòs la setmana amb totes les seues aules en funcionament.

Durant la setmana passada s’ha determinat el confinament de 469 grups de 197 centres educatius. A més, s’han desconfinat 370 grups de 149 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 533 grups de 273 centres. Per això, el total acumulat de grups confinats és de 1.002 aules de 470 centres educatius.

El 6,5 % del total de la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 3,2 % de l’alumnat que és positiu actiu cal sumar que, amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l’aïllament preventiu d’un altre 3,3 % d’alumnes perquè han sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al personal docent, el 4,5 % està confinat. Aquesta proporció ve donada perquè al 3 % del professorat que és positiu actiu cal afegir que, amb l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, un altre 1,5 % es troba en aïllament preventiu.

Per comarques, el 77 % dels centres educatius de les comarques d’Alacant no té cap grup confinat. El 97,9 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques rep classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques d’Alacant, s’han confinat 136 grups de 64 centres, s’han desconfinat 116 grups de 49 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 162 grups de 92 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques d’Alacant és de 298 aules de 156 centres educatius.

A les comarques d’Alacant està confinat el 6,1 % de l’alumnat perquè hi ha un 3 % que és positiu actiu més un altre 3,1 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, el 4,4 % està confinat, ja que al 2,9 % de docents positius actius cal afegir que un altre 1,5 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de Castelló, el 71,1 % dels centres educatius no té cap grup confinat. El 96,9 % dels grups d’alumnes d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Al llarg de la setmana passada, a les comarques de Castelló, s’ha determinat el confinament de 69 grups de 33 centres educatius, s’han desconfinat 64 grups de 26 centres i romanen confinats, d’altres setmanes, 86 grups de 43 centres educatius. Per això, el total acumulat de grups confinats a les comarques de Castelló és de 155 aules de 76 centres educatius.

El 8,3 % de l’alumnat de les comarques de Castelló està confinat perquè al 4,1 % que és positiu es suma que hi ha un altre 4,2 % en aïllament preventiu al ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, un 5,3 % es troba confinat, ja que al 3,6 % de docents positius actius cal afegir que un altre 1,7 % es troba en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A les comarques de València, el 76,7 % dels centres educatius no té cap grup escolar confinat. El 97,4 % dels grups fa classes presencials amb total normalitat.

Durant la setmana passada, a les comarques de València, s’ha determinat el confinament de 264 grups de 100 centres educatius, s’han desconfinat 190 grups de 74 centres educatius i romanen confinats, d’altres setmanes, 285 grups de 138 centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a les comarques de València és de 549 aules de 238 centres educatius.

El 6,4 % de l’alumnat de les comarques de València està confinat perquè n’hi ha un 3,1 % de positius actius més un altre 3,3 % en aïllament preventiu perquè ha sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, està confinant el 4,3 %, ja que al 2,9 % de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 1,4 % en aïllament preventiu per l’aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

Cal recordar que les famílies poden informar-se sobre les mesures de seguretat establides en els centres educatius per mitjà del web ‘aulasegura.es’. El portal inclou els protocols de seguretat, higiene, protecció i gestió de casos establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen. A més, disposa del centre d’atenció telefònica 900 300 555.

WhatsApp Portal de Xàtiva