El 100% dels grups d’alumnes acaba sense incidències la quarta setmana de març

21

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

  • Durant la setmana passada no es va confinar cap grup
  • El 0,18 % del total de l’alumnat i el 0,44 % del professorat està confinat

Durant la quarta setmana de març el 100 % dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat que a data del passat divendres 25 de març no hi haja confinat cap grup de cap centre educatiu.

El 0,18 % del total de la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 0,12 % de l’alumnat que és positiu actiu cal sumar un altre 0,06 % d’alumnes perquè han sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al personal docent, el 0,44 % està confinat. Aquesta proporció ve donada perquè al 0,30 % del professorat que és positiu actiu cal afegir un altre 0,14 % en aïllament preventiu.

A les comarques d’Alacant està confinat el 0,15 % de l’alumnat perquè hi ha un 0,10 % que és positiu actiu més un altre 0,05 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques d’Alacant, el 0,28 % està confinat, ja que al 0,20 % de docents positius actius cal afegir un altre 0,08 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius actius.

El 0,06 % de l’alumnat de les comarques de Castelló està confinat perquè al 0,04 % que és positiu es suma que hi ha un altre 0,02 % en aïllament preventiu al ser contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat de les comarques de Castelló, un 0,28 % es troba confinat, ja que al 0,18 % de docents positius actius cal afegir que un altre 0,10 % es troba en aïllament preventiu per ser contacte estrets amb positius actius.

El 0,24 % de l’alumnat de les comarques de València està confinat perquè n’hi ha un 0,16 % de positius actius més un altre 0,08 % en aïllament preventiu perquè ha sigut contacte estret amb positius.

Pel que fa al professorat, a les comarques de València, està confinant el 0,60 %, ja que al 0,39 % de docents positius actius cal afegir que hi ha un altre 0,21 % en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius actius.

WhatsApp Portal de Xàtiva