Desigualtat absoluta en el mercat laboral comarcal

112

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

La desigualtat en perjudici de les dones en els mercats laborals comarcals és aclaparadora, segons es desprén de la compilació d’indicadors realitzada dins del programa commemoratiu i reivindicatiu del 8 març per l’estructura comarcal d’UGT-PV a la Ribera, la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés.

Les dades estan recollides en l’informe “Dones i temporalitat en el mercat laboral: radiografia d’una situació inacceptable”, que hui ha presentat l’organització comarcal d’UGT, amb l’objectiu de visibilitzar l’intens desavantatge de les dones en el mercat de treball de les nostres comarques, integrada en les accions que UGT ha organitzat davant el Dia Internacional de la Dona.

Dones i temporalitat en el mercat laboral: radiografia d’una situació inacceptable” és una recopilació d’indicadors clau que mostra com és la situació actual de les dones en els àmbits laborals i socials de les comarques de la Ribera, la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés i que confirmen que l’objectiu de la igualtat entre dones i homes queda encara molt lluny de la realitat actual i que, per contra, la desigualtat en perjudici de les dones s’imposa des de qualsevol perspectiva amb la qual mirem el funcionament del mercat de treball.

Amb aquests indicadors podem veure que la desigualtat laboral que afecta les dones es dona en tots els territoris, afectant totes les variables i també totes les generacions, ja que la discriminació és visible en les pensions de les dones jubilades però també en la diferència del present per a accedir als llocs de treball més estables i més ben remunerats.

Per a Silvia Valero, secretària comarcal d’ocupació i igualtat, “una de les dades més preocupants que mostra l’informe és que la presència de les dones en el mercat de treball comarcal continua sent minoritària, fins i tot si mirem únicament a la franja de dones menors de 30 anys. La desigualtat, per tant, no és alguna cosa del passat. Canviar aquesta situació requereix accelerar la implantació de plans d’igualtat i aprofitar el reequilibri de la negociació col·lectiva i la nova regulació de la contractació que ens ofereix la nova reforma laboral”.

Algun dels indicadors de desigualtat laboral rellevants en l’àmbit de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés es relacionen a continuació:

  • El mercat laboral comarcal mostra una presència desigual dels dos sexes en favor dels homes. Les dones representen al voltant del 43% de l’afiliació a la seguretat social en la Canal i la Costera i sobre el 40% en la Vall. La desigual representació, per tant, és especialment intensa en la Vall. L’evolució en les tres comarques no segueix un únic patró, si bé el tret més destacable de l’anàlisi de la situació entre persones joves és que la desigualtat es reprodueix també en els menors de 30 anys, ja que la presència de dones també és significativament inferior a la dels homes. Les dones joves suposen un 45% del mercat laboral en la Costera, mentre que en la Vall no aconsegueixen el 40%.
  • En les tres comarques la temporalitat de les dones se situa per damunt de la dels homes. Sent elevat per als dos sexes, en la Canal i la Costera la bretxa de temporalitat en perjudici de les dones se situa al voltant dels tres punts. El percentatge de dones amb contractes temporals aconsegueix el 36,5 en la Canal i el 33,26 en la Costera. Si bé el mercat laboral en la Vall és amb caràcter general de naturalesa més estable, la bretxa entre sexes és més acusada, ja que mentre la temporalitat dels homes se situa en el 23,73%, per a les dones aquest percentatge es troba en el 29,98%.
  • La quantitat de contractes indefinits realitzats en les tres comarques al llarg d’un any, un dels indicadors més relacionats amb l’avanç de l’ocupació de qualitat, mostra també una clara desigualtat en perjudici de les dones, si bé en la Canal es produeix una situació bastant equilibrada. D’aquesta manera, el percentatge de contractes indefinits concertats amb dones durant tot l’any passat se situa entre el 49,41 de la Canal, el 44,56 de la Costera i el 41,67 de la Vall. En el cas de les comarques amb majors volums de contractació, la Costera i la Vall, la tendència de l’indicador es manté constant i, d’aquesta manera, en cap mes de l’any es va produir la circumstància d’un nombre de contractes indefinits a dones superior al dels homes.

WhatsApp Portal de Xàtiva