Crida a la solidaritat, suma d’esforços i cooperació front a la crisi del coronavirus

El Fons Valencià per la Solidaritat llança un manifest amb la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat d’Espanya per fer una crida a la necessitat i emergència de combatre la COVID-19 de forma solidària i sumant esforços per ajudar a altres països menys preparats per fer a front al virus

46

El Fons Valencià per la Solidaritat, junt amb la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat –organització que aglutina els diferents fons de cooperació i solidaritat del territori espanyol i que suma més de 1.300 governs locals de l’Estat–, han llançat el manifest «COOPERACIÓ CONTRA EL CORONAVIRUS».

Aquest manifest afirma que en un context global, abandonar la població dels països del sud a la seua sort no és una opció, i per aquesta raó, proposa que una vegada s’isca de l’estat d’alarma en els nostres territoris es concentren novament els esforços solidaris a ajudar altres pobles i països menys preparats per a resistir els efectes del coronavirus.

En una primera fase, la voluntat dels impulsors és recollir el màxim d’adhesions d’institucions locals i supralocals, i el màxim d’adhesions de persones electes locals i supralocals per a visibilitzar el suport del municipalisme a la cooperació al desenvolupament com a instrument efectiu i necessari per a donar una resposta global al desafiament global que ha esdevingut la pandèmia de la COVID-19.

En una segona fase, aquest manifest ha de servir per a garantir el manteniment dels pressupostos de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional dels municipis i ens supramunicipals i reforçar els esforços dels governs locals del sud i de la societat civil dels països més empobrits, en conflicte violent o que fan costat a les persones que es veuen forçades a migrar i busquen refugi en tercers països.

Davant l’amenaça de la COVID-19, des del Fons Valencià per la Solidaritat, s’aposta per contribuir a evitar futurs rebrots i contindre el risc de l’extensió de la pròxima pandèmia global. La seua actuació, segons es defensa en el manifest, no sols es limita a la resposta sanitària immediata, sinó que es basa especialment en l’enfortiment de les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics de proximitat per a afrontar qualsevol crisi global amb impacte local.

El president del Fons Valencià per la Solidaritat, Àlvaro Escorihuela, ha exposat “la necessitat d’enfortir els esforços i la cooperació en aquells països amb menys capacitats per lluitar contra la COVID-19” Així mateix, ha recalcat que “tothom ha de ser conscient que sense una cooperació internacional contra el virus, aquest hi serà incontrolable i molt més dificultós de mitigar”. Escorihuela també ha volgut conscienciar sobre “la importància d’eixir des del municipalisme amb unió i solidaritat d’aquesta crisi perquè cap país faça passos enrere en matèria de desenvolupament i salut pública”.

Per la seua banda, la presidenta de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, Nuria Parlon, ha declarat que “aquesta pandèmia posa a prova a tota una generació. Del que fem hui dependrà el futur del món durant dècades“. També ha assegurat que ara “més que mai, cal promoure una governança global inspirada en els ODS. En aquest nou marc, la cooperació internacional al desenvolupament serà estratègica i els actors locals volem ser protagonistes d’aquest gran repte”.

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 122 entitats locals valencianes sòcies (113 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

WhatsApp Portal de Xàtiva