Solopizza Xàtiva

El dilluns dia vint-i-nou (29) d’octubre es realitzarà un tall de subministrament d ́aigua
potable a la Xarxa num 2 des de les 9.15 hores fins a les 20.00 hores La causa del tall és la
substitució d’una canonada avariada.

El tall afectarà el Polígon B , concretament al bloc entre els carrers

• Fila de la tanda grossa.
• Fila del divendres.
• Estret de Sorió.

WhatsApp Portal de Xàtiva